HENT är en projektutvecklare och entreprenör med  nordiskt nedslagsfält
– solid, attraktiv og nyskapende

ORGANISATION

HENT har sitt säte i Trondheim, med avdelningskontor i Oslo, Bergen, Hamar, Ålesund, Steinkjer, Bodø, Tromsø, Horten, Stockholm och Malmö. HENT har genomfört en rad stora byggprojekt för kunder i både privat och offentlig sektor. Flertalet av dessa projekt är genomförda i samverkan eller andra former av tidiga samarbeten. HENT har därför utvecklat en egen modell för samverkansprojekt, benämnd HENT totalvärde.

ÅRSRAPPORT

Årsredovisningen för 2016 visar att HENT fortsätter sin tillväxt, och att omsättningen nådde 7,5 miljarder NOK. Omsättningen ökade därmed med 42% från 2015. Rörelseresultatet nådde 233,5 miljoner NOK, vilket är en ökning med 22% från föregående år. HENTs orderreserv uppgick i slutet av 2016 till 8.9 miljarder NOK, mot 8,7 miljarder NOK vid utgången av 2015.

HENT TOTALVÄRDE

HENTs modell för samverkan i byggprojekt benämns HENT totalvärde. Modellen har varit under kontinuerlig utveckling i över 10 år för att ständigt möta de krav som ställs i moderna byggprojekt. Konceptets huvudsakliga målsättningar är ökat samspel och transparens i alla projektets faser.

JOBBA PÅ HENT?

HENT har en växande orderreserv och söker aktivt efter kompetenta medarbetare till samtliga kontor. Under fliken Karriär finner du vem vi söker och hur du anmäler ditt intresse.