Karriere

VIL DU JOBBE HOS NORGES MEST ATTRAKTIVE ENTREPRENØR?

HENT sin vekststrategi baserer seg utelukkende på organisk tilvekst, og vi er i kontinuerlige prosesser med rekruttering av nye medarbeidere til ulike roller. Vår rekrutteringsstrategi er å bli godt kjent med personen bak CV i tillegg til faglig vurdering og gjennomgang av erfaring og kompetanse. Vi setter av god tid til samtaler med interessante kandidater uavhengig av utlyste behov. Det er av løpende interesse å vurdere aktuelle kandidater innenfor områdene arbeids,- anleggs og prosjektledere til alle våre kontorer i Norge uavhengig om dette er konkret utlyst på hjemmeside. Rekruttering av studenter med tanke på oppstart etter utdannelse skjer i egne prosesser, og interessenter bes ta kontakt med rekrutteringsansvarlig direkte for informasjon om dette.

AKTUELLE REKRUTTERINGSBEHOV I HENT

Vi er stadig på jakt etter aktuelle kandidater til våre avdelinger i Trondheim, Oslo, Bergen, Bodø, Stockholm og Malmö.

PRODUKSJON

Prosjektleder Oslo

HENT skal ansette flere prosjektledere til Oslo og Østlandsområdet. Ordrereserven og anbudsaktivitet er høy, og vi har mulighet til å ansette 6-7 prosjektledere i kommende periode.

Vi ser etter deg som er midtveis i arbeidskarrieren og derav kan vise til konkret erfaring fra tilsvarende rolle, men som fortsatt er sulten og adaptiv til forbedringsprosesser, samt deg som fortsatt har som karrieremål å bli prosjektleder, og erfart 3-5 års erfaring som prosjektingeniør / anleggslederrolle.

Søk til marianne@hent.no, så møtes vi i Oslo ved Fornebuporten for å diskutere muligheter som kan være aktuelle for deg i HENT – som prosjektleder, eller som kommende prosjektleder!

 


Arbeidsleder

Arbeidsoppgaver
Arbeidsleder er ansvarlig for å lede produksjon og drift på byggeplass. Arbeidsleder vurderer mannskapsbehov og følger opp logistikk på byggeplassen. Arbeidsleder er ansvarlig for kvalitets- og HMS kontroll innenfor sitt område.

Kvalifikasjoner
Du har fortrinnsvis utdannelse som bygningsingeniør, teknisk fagskole, eller fagutdannet tømmer/betong. Vi ser for oss at du har erfaring som arbeidsleder/formann eller BAS fra entreprenørvirksomhet. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt høy arbeidskapasitet. Teknisk arbeidsleder må ha fagbrev og erfaring som BAS i ett eller flere tekniske fag, rør, elektro eller ventilasjon.

Personlige egenskaper
Selvstendig, gode samarbeidsevner, lederegenskaper, problemløser

Vi tilbyr

 • Gode lønnsbetingelser og bonus
 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur
 • Meget gode utviklingsmuligheter

Lokasjon
Bodø


Anleggsleder

Arbeidsoppgaver
Anleggsledere er direkte ansvarlig for økonomi, framdrift, HMS, Miljø og kvalitet i prosjektet eller deler av et prosjekt underlagt hans ansvar. Anleggsleder er ansvarlig for planlegging og disponering av ressurser og koordinering av underentreprenører.

Kvalifikasjoner
Du er fortrinnsvis sivilingeniør, bygningsingeniør med erfaring som anleggsleder fra entreprenørvirksomhet. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt høy arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper
Selvstendig, gode samarbeidsevner, lederegenskaper, problemløser.

Vi tilbyr

 • Gode lønnsbetingelser og bonus
 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur
 • Meget gode utviklingsmuligheter

Lokasjon
Bodø, Bergen, Oslo og Stockholm


Prosjektleder

Arbeidsoppgaver
Ansvarlig for å gjennomføre store komplekse entrepriser. Dette innebærer ansvar for prosjektets økonomi, drift, kvalitet, HMS, ressurser og mannskapsplanlegging, prosjektering, samt personalledelse.

Kvalifikasjoner
Du er fortrinnsvis sivilingeniør, bygningsingeniør med erfaring som prosjektleder eller anleggsleder fra entreprenørvirksomhet. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt høy arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper
Selvstendig, gode samarbeidsevner, lederegenskaper, problemløser.

Vi tilbyr

 • Gode lønnsbetingelser og bonus
 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur
 • Meget gode utviklingsmuligheter

Lokasjon
Bodø, Bergen, Oslo og Stockholm


Prosjekteringsleder

Arbeidsoppgaver
Prosjekteringslederen (PRL) har ansvaret for at prosjekteringsgruppa samarbeider godt og leder gruppa mot et felles mål om å levere riktig arbeidsgrunnlag til rett tid. PRL skal ha oversikt at alle rollene og kalle inn til nødvendige møter for å koordinere disse. PRL sørger for at det skriver referater fra møtene. PRL skal påse at det prosjekteres innenfor kontraktens rammer både mht. kvalitet og kostnader.

Kompetanse og erfaring
Du har fortrinnsvis utdannelse som sivilingeniør/ ingeniør eller utdanning innen prosjektadm. Gjerne også erfaring med ledelse av prosjekt med tverrfaglig koordinering av forskjellige fagressurser. Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt høy arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper
Selvstendig, strukturert, gode samarbeidsevner, god menneskekjenner og kan megle mellom partene samt er beslutningsdyktig.

Vi tilbyr

 • Gode lønnsbetingelser og bonus
 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur
 • Meget gode utviklingsmuligheter

Lokasjon
Oslo, Trondheim, Bodø, Stockholm og Malmö.


Prosjektingeniør
Arbeidsoppgaver
Som prosjektingeniør i produksjon vil du gå inn i en prosjektorganisasjon og bistå prosjektleder og anleggsleder avhengig av prosjektets behov. En prosjektingeniør jobber gjerne i prosjektet under hele byggefasen, og innehar arbeidsoppgaver som kan variere fra fremdriftsplanlegging og oppfølging på byggeplass til oppfølging og kontroll av prosjektøkonomi. En stilling som prosjektingeniør er gjerne et springbrett til videre karriereavansement som arbeidsleder, anleggsleder og prosjektleder.
Kvalifikasjoner
Du er fortrinnsvis relativt nyutdannet sivilingeniør eller bygningsingeniør. Du besitter evnen til å lære raskt, og behersker IKT-verktøy godt. Du er analytisk, har høy arbeidskapasitet og innehar god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Personlige egenskaper
Selvstendig, gode samarbeidsevner, strukturert, løsningsorientert
Vi tilbyr
 • Gode lønnsbetingelser og bonus
 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur
 • Meget gode utviklingsmuligheter
Lokasjon
Malmö

Teknisk serviceleder

Som teknisk serviceleder er du ansvarlig for effektiv behandling av reklamasjoner. Du har ansvar for å sikre at arbeidet utføres med god kvalitet og til avtalt tid. Du er også kundens kontaktperson og rådgiver og skal gi en god opplevelse ved å være løsningsfokusert og ha god kompetanse på tekniske anlegg, samt forståelse for bygningsmessige konstruksjoner. Søkere må påregne at stillingen innbefatter koordinering og ledelse av prøvedrift ved enkelte anlegg. Stillingen betinger at søkere blir pålagt noe reisevirksomhet da HENT har et nedslagsfelt både nasjonalt og nordisk.

Stillingen rapporterer til avdelingsleder service.

 
Arbeidsoppgaver
 • Produksjonsstyring, rett jobb til riktig tid og med nødvendig kontroll og oppfølging
 • Daglig ledelse av egen portefølje av prosjekter
 • Svare på reklamasjoner
 • Varsle underentreprenører
 • Fakturabehandling
 • Fakturering av tilleggsarbeid
 • Innhenting av pristilbud i samarbeid med kalkulasjonsavdelingen
 • Bestillinger
 • Kundeoppfølging og rådgiving
 • Oppfølging av kvalitetsmål
 
Du vil inngå i et team bestående av 10 serviceledere og det er et svært godt arbeidsmiljø.
 
Personlige egenskaper
Du har alltid kunden i fokus og:
 • Gir god service og yter det lille ekstra som gjør at kundene våre føler seg velkomne og blir begeistret
 • Du er strukturert og nøyaktig
 • Du trives med hektisk aktivitet, har stor arbeidskapasitet og står på ekstra ved behov
 • Du er flink til å kommunisere
 • Du er utadvendt, vant til å jobbe i team og opptatt av å være en god kollega
 
Kvalifikasjoner
 • VVS teknisk eller EL – teknisk utdannelse med forståelse for automatikk er å foretrekke. Bred erfaring kan kompensere for formalkompetanse
 • Fagbrev som tømrer eller tekniske fag, fagskole eller lignende
 • Erfaring med IT-verktøy
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 
Vi tilbyr
 • En spennende og allsidig jobb med gode utviklingsmuligheter i et av Norges største entreprenørkonsern
 • Svært godt arbeidsmiljø
 • Gode systemer, tydelige prosesser og opplæringsprogrammer
 • Gode betingelser
 • Pensjons- og forsikringsordninger
 • Tydelig fokus på helse, miljø og sikkerhet
Lokasjon
Oslo, Trondheim
Ta kontakt med oss dersom du ønsker å høre mer om disse stillingene.

BÆREKRAFT

Bygningsfysiker Trondheim

Arbeidsoppgaver
Som bygningsfysikker i HENT vil du jobbe tett med dyktige og engasjerte medarbeidere innenfor flere fagfelt fra konseptkonkurranser til ferdige bygg. Prosjekter vil variere både i størrelse og innhold, og vil typisk omfatte fagansvar, rådgivning og kontroll. Du vil inngå i seksjonen for Bærekraft i HENT’s Tekniske avdeling og samarbeide tett med energi-, BREEAM- og miljørådgivere.

Kvalifikasjoner
Du har fortrinnsvis utdannelse som sivilingeniør eller bygningsingeniør. Vi ser for oss at du har erfaring som bygningsfysikker fra tidligere prosjekter. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt høy arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper
Selvstendig, gode samarbeidsevner, strukturert, «faglig sterk»

Vi tilbyr

 • Gode lønnsbetingelser og bonus
 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur
 • Meget gode utviklingsmuligheter

Lokasjon
Trondheim

 

Ta kontakt for nærmere informasjon.

KALKULASJON OG INNKJØP

Prosjektingeniør

Arbeidsoppgaver
Du vil inngå i et team på avdelingen Kalkulasjon og Innkjøp og få ansvar for kalkulering av prosjekter. For ervervede prosjekt vil du få ansvaret for å støtte prosjektleder med innkjøp og etablering av kontrakter med underentreprenører og leverandører i prosjektet. Du vil delta i hele prosessen fra anbud til ferdigstilt prosjekt.

Kvalifikasjoner
Du har fortrinnsvis utdannelse som sivilingeniør eller bygningsingeniør. Vi ser for oss at du har erfaring med kalkylearbeid og/eller innkjøp fra entreprenørvirksomhet. Det er en fordel dersom du har erfaring fra produksjonsavdeling i en entreprenørvirksomhet. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt høy arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper
Selvstendig, gode samarbeidsevner, strukturert, “kremmerånd”

Vi tilbyr

 • Gode lønnsbetingelser og bonus
 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur
 • Meget gode utviklingsmuligheter

Lokasjon
Trondheim, Ålesund, Malmö, Stockholm


Fagsjef grunn

Arbeidsoppgaver

 • Påse at rutiner i forbindelse med kalkulasjon og innkjøp av underentreprenører følges
 • Påta seg beskrivelsesarbeid i utvalgte prosjekt
 • Bistå med å tolke anbudsgrunnlag og til at gode beskrivelser blir utarbeidet
 • Evaluere innkommende tilbud fra underentreprenører, hjelpe anbudsteamene til riktig innstilling av UE
 • Delta i mellom,- og sluttgjennomganger av anbud i utvalgte prosjekt
 • Være en fagressurs og sparringspartner i ukentlige innkjøpsmøter

 

Ønsket bakgrunn

 • Lang fartstid og erfaring fra entreprenør og byggebransje
 • Teknisk fagskole / ingeniørutdannelse innen bygg
 • Praktisk tømmer / uteerfaring
 • Erfaring fra drift av byggeplasser
 • Erfaring fra grunnentreprenør
 • Erfaring fra innkjøps og anbudsarbeid
 • Erfaring med undervisning / kurs
 • Stor kontaktflate innen bransjen

Lokasjon
Trondheim, Oslo


Tilbudsleder

Arbeidsoppgaver
Du vil inngå i et team på avdelingen Kalkulasjon og Innkjøp og få ansvar for kalkulering av prosjekter. For ervervede prosjekt vil du få ansvaret for å støtte prosjektleder med innkjøp og etablering av kontrakter med underentreprenører og leverandører i prosjektet. Du vil delta i hele prosessen fra anbud til ferdigstilt prosjekt.

I anbudsfasen vil du være ansvarlig for at HENT løser tilbudsarbeidet på en best mulig måte slik at HENT kan levere et konkurransedyktig tilbud, mens man i innkjøpsfasen vil være ansvarlig for at prosjektet får på plass innkjøp av underentreprenører og leverandører til riktig tid.

Kvalifikasjoner
Du har fortrinnsvis utdannelse som sivilingeniør eller bygningsingeniør. Vi ser for oss at du har erfaring med kalkylearbeid og/eller innkjøp fra entreprenørvirksomhet. Det er en fordel dersom du har erfaring fra produksjonsavdeling i en entreprenørvirksomhet. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt høy arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper
Selvstendig, gode samarbeidsevner, strukturert, “kremmerånd”

Vi tilbyr

 • Gode lønnsbetingelser og bonus
 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur
 • Meget gode utviklingsmuligheter

Lokasjon
Stockholm og Malmö

 

Ta kontakt for nærmere informasjon.

MARKED OG UTVIKLING

Prosjektutvikler

Arbeidsoppgaver

 • Lede tverrfaglige prosjektteam i konsept- og prosessutvikling i offentlige utlyste anbudskonkurranser.
 • Lede samspillprosesser, etter HENT sin modell for samspill og/eller annen relevant modell som er aktuell for vedkommende prosjekt.
 • Prosessdokumentasjon, herunder referater, avtalegrunnlag, organisasjonskart, og ansvarsmatriser.
 • Kontraktsignering og oppfølging av kontrakt i de tilfeller hvor dette er avtalt særskilt.
 • Bidra til erfaringsutveksling.
 • Bidra til strategisk utviklingsarbeid internt i bedriften.
 • Bidra til løpende revidering av interne rutiner og systemer.
 • Bidra til å bygge en sterkt avdelings- og bedriftskultur.

 

Kvalifikasjoner
Du har fortrinnsvis utdannelse som arkitekt, bygningsingeniør eller sivilingeniør med noen års erfaring. Vi ser for oss at du har erfaring med prosjektledelse, ser interessen av å lede utviklingsprosesser – dvs være nysgjerrig og innovativ. Ha en viss kjennskap til offentlige innkjøpsprosesser.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt høy arbeidskapasitet.

 

Personlige egenskaper
Selvstendig, gode samarbeidsevner, strukturert

 

Vi tilbyr

 • Gode lønnsbetingelser og bonus
 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur
 • Meget gode utviklingsmuligheter

 

Lokasjon
Trondheim

FAGARBEIDERE / LÆRLINGER

For å nå våre strategiske og økonomiske målsettinger skal HENT AS til enhver tid ha en solid base med egne, dyktige fagarbeidere. Det er viktig for oss å ivareta våre samfunnsmessige forpliktelser som lærlingebedrift. For at vi skal ha en solid base med egne dyktige fagarbeidere er vi avhengig av å utvikle både de erfarne fagarbeiderne vi har, samt tilby muligheter og opplæring for nye medarbeidere. HENT AS har en veletablert lærlingeordning som foregår i tett samarbeid med opplæringskontor, ledelse i produksjonsavdelingen, tillitsvalgte og personalavdelingen. Vi har etablert en fadderordning for lærlinger, og fadderen vil bistå i organiseringen og opplæringen i samarbeid med lærlingeansvarlig. Som medarbeider hos oss er det viktig at du har ønske og vilje til å utvikle deg, og at du identifiserer deg med våre verdier. Er du riktig person for oss, kan vi tilby et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter. Vi er hele tiden på utkikk etter lærevillige medarbeidere, og dersom du ønsker å søke om lærlingeplass hos oss er du velkommen til å sende en kortfattet søknad på e-post til marianne@hent.no eller via post til: HENT AS Vestre Rosten 69, 7072 Heimdal. Merk: Lærlingplass.


Fagarbeidere tømmer, Oslo

Egenproduksjon skal være det foretrukne valg i HENT på egne prosjekter. Vil du være med på å bygge opp HENTs nye tømreravdeling i Oslo? Vi søker dyktige og kvalifiserte tømrere med fagbrev i Oslo til denne spennende utviklingen. Du må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig, og du bør være bosatt i regionen.

Vi tilbyr

 • Gode lønnsbetingelser og akkord
 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur
 • Meget gode utviklingsmuligheter

Lærlinger i tømmer og betongfaget

 • HENT AS er en Godkjent Lærebedrift med karriere muligheter
 • HENT AS er en bedrift som utdanner fagarbeidere
 • HENT AS etterlyser motiverte lærlinger til tømrerfaget i Trondheim og Oslo
 • HENT AS etterlyser motiverte lærlinger til betongfaget i Trondheim

TEKNISK

ITB-ansvarlig

Arbeidsoppgaver
ITB-ansvarlig skal gi støtte til prosjekt i prosjektering- og produksjonsfase, med spesielt fokus på sluttfase og testing av tekniske anlegg. Teknisk tverrfaglig koordinering, ansvar for funksjoner og grensesnitt på tekniske anlegg i store komplekse prosjekter.

Kvalifikasjoner
Du er fortrinnsvis sivilingeniør eller ingeniør fra et av de tekniske fag, med bred tverrfaglig forståelse for hvordan ulike tekniske systemer fungerer sammen for å oppnå ønsket funksjonalitet. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt høy arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper
Selvstendig, strukturert, gode samarbeidsevner, lederegenskaper, problemløser, kommunikasjon.

Vi tilbyr

 • Gode lønnsbetingelser og bonus
 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur
 • Meget gode utviklingsmuligheter

Lokasjon
Trondheim, Bodø og Bergen


Fagsjef VVS-teknikk

Arbeidsoppgaver
Fagansvar for VVS-teknikk i HENT. Dette innebærer programmering av tekniske anlegg i konsept og skissefase samt videre utvikling av konsept i samspillsprosjekter og forprosjekt.

Kvalifikasjoner
Du er fortrinnsvis sivilingeniør, høgskoleingeniør med erfaring som saksbehandler, rådgiver eller fagansvar fra entreprenør eller byggherreorganisasjon.
Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt høy arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper
Selvstendig, gode samarbeidsevner, lederegenskaper, problemløser.

Vi tilbyr

 • Gode lønnsbetingelser og bonus
 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur
 • Meget gode utviklingsmuligheter


Lokasjon
Oslo og Trondheim

 

ØKONOMI

Økonomisjef

HENT søker etter økonomisjef til hovedkontoret på Heimdal i Trondheim.

Vi søker etter en økonomisjef med stor arbeidskapasitet, som har høyere økonomisk utdannelse, IFRS-kompetanse, ledererfaring, og gjerne med erfaring fra entreprenørbransjen eller annen prosjektvirksomhet, og operativ erfaring fra internasjonale selskaper.

Du vil lede en stor avdeling med adm, lønn, regnskap og controlling, og ha ansvar for økonomifunksjonen for hele konsernet med selskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Vi ser etter deg som er en dyktig personalleder, samtidig som du har god økonomi -og forretningsforståelse og vil være med på å videreutvikle konsernets økonomifunksjon.

Stillingen rapporterer til konserndirektør økonomi og IKT.

Arbeidsoppgaver:

 • Fag -og personalansvar for avdelingene adm., lønn, regnskap og controlling
 • Ansvar for budsjettering, regnskapsavleggelse, måneds- og årsavslutning for alle selskapene i konsernet og rapportering for konsernet
 • Operativt ansvar for å lede og koordinere den samlede økonomistyringen
 • Likviditets- og kostnadsoppfølging
 • Delta aktivt i utviklingsarbeid, digitalisering, modernisering, og effektivisering av prosesser, rutiner og systemer
 • Kontaktpunkt mot ekstern revisor
 • Motivere og utvikle medarbeidere

Egenskaper:

 • God regnskaps- og forretningsforståelse og evne til å sette deg inn i og kartlegge de ulike prosessene i selskapet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper kombinert med gode analytiske egenskaper vil være viktig i denne stillingen
 • Selvstendig, engasjert og med gode samarbeidsevner
 • Utviklings- og endringsorientert, herunder innen digitalisering
 • Flink til å motivere medarbeidere
 • Trives i et hektisk miljø
 • Strukturert og målbevisst
 • Utadvendt og positiv

For ytterligere informasjon kontakt rekrutteringsansvarlig Marianne Rønne, marianne@hent.no, evt konserndirektør økonomi og IKT May Helen Dahlstrø, mhd@hent.no.  

 


Administrasjonssekretær HENT Oslo

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for daglig drift av kontorlokalene, møterom og alle arealer som HENT AS disponerer ved Oslokontoret.
 • Administrere biler og bilhold for de biler som HENT disponerer i på Oslokontoret og på prosjektene på Østlandet
 • Bistå med oppgaver vedrørende leie av pendlerleiligheter
 • Bistå med tilrettelegging av møter og kurs

Kvalifikasjoner
Det er en fordel om du har erfaring med kontordriftsrelaterte arbeidsoppgaver.
Vi ser etter deg som er vant til å utøve god kundeservice og som har en serviceinnstilt holdning hvor ingen arbeidsoppgaver er for små og ingen for store.

Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner, selvstendig i det å se arbeidsoppgaver fortløpende, strukturert og imøtekommende

Vi tilbyr

 • En variert og innholdsrik arbeidshverdag
 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur

 

 

KONTAKTINFORMASJON REKRUTTERING

Øyvind Mittet, personalkonsulent
Telefon: +47 918 57 965
Arne Witzø, rekrutteringsansvarlig Sverige
Telefon: +47 452 38 154
E-post: arne.witzo@hent.no
Ida Larsen, tømrer- og betongfaget
Telefon: +47 954 43 033
E-post: ida.larsen@hent.no