Karriere

VIL DU JOBBE HOS NORGES MEST ATTRAKTIVE ENTREPRENØR?

HENT sin vekststrategi baserer seg utelukkende på organisk tilvekst, og vi er i kontinuerlige prosesser med rekruttering av nye medarbeidere til ulike roller. Vår rekrutteringsstrategi er å bli godt kjent med personen bak CV i tillegg til faglig vurdering og gjennomgang av erfaring og kompetanse. Vi setter av god tid til samtaler med interessante kandidater uavhengig av utlyste behov. Det er av løpende interesse å vurdere aktuelle kandidater innenfor områdene arbeids,- anleggs og prosjektledere til alle våre kontorer i Norge uavhengig om dette er konkret utlyst på hjemmeside. Rekruttering av studenter med tanke på oppstart etter utdannelse skjer i egne prosesser, og interessenter bes ta kontakt med rekrutteringsansvarlig direkte for informasjon om dette.

AKTUELLE REKRUTTERINGSBEHOV I HENT

Vi er stadig på jakt etter aktuelle kandidater til våre avdelinger i Trondheim, Oslo, Bergen, Tromsø, Stockholm og Lund.

PRODUKSJON

Arbeidsleder

Arbeidsoppgaver
Arbeidsleder er ansvarlig for å lede produksjon og drift på byggeplass. Arbeidsleder vurderer mannskapsbehov og følger opp logistikk på byggeplassen. Arbeidsleder er ansvarlig for kvalitets- og HMS kontroll innenfor sitt område.

Kvalifikasjoner
Du har fortrinnsvis utdannelse som bygningsingeniør, teknisk fagskole, eller fagutdannet tømmer/betong. Vi ser for oss at du har erfaring som arbeidsleder/formann eller BAS fra entreprenørvirksomhet. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt høy arbeidskapasitet. Teknisk arbeidsleder må ha fagbrev og erfaring som BAS i ett eller flere tekniske fag, rør, elektro eller ventilasjon.

Personlige egenskaper
Selvstendig, gode samarbeidsevner, lederegenskaper, problemløser

Vi tilbyr

 • Gode lønnsbetingelser og bonus
 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur
 • Meget gode utviklingsmuligheter

Lokasjon
Oslo, Bodø


Anleggsleder

Arbeidsoppgaver
Anleggsledere er direkte ansvarlig for økonomi, framdrift, HMS, Miljø og kvalitet i prosjektet eller deler av et prosjekt underlagt hans ansvar. Anleggsleder er ansvarlig for planlegging og disponering av ressurser og koordinering av underentreprenører.

Kvalifikasjoner
Du er fortrinnsvis sivilingeniør, bygningsingeniør med erfaring som anleggsleder fra entreprenørvirksomhet. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt høy arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper
Selvstendig, gode samarbeidsevner, lederegenskaper, problemløser.

Vi tilbyr

 • Gode lønnsbetingelser og bonus
 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur
 • Meget gode utviklingsmuligheter

Lokasjon
Oslo, Bodø, Trondheim (må kunne pendle), Stockholm


Prosjektleder

Arbeidsoppgaver
Ansvarlig for å gjennomføre store komplekse entrepriser. Dette innebærer ansvar for prosjektets økonomi, drift, kvalitet, HMS, ressurser og mannskapsplanlegging, prosjektering, samt personalledelse.

Kvalifikasjoner
Du er fortrinnsvis sivilingeniør, bygningsingeniør med erfaring som prosjektleder eller anleggsleder fra entreprenørvirksomhet. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt høy arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper
Selvstendig, gode samarbeidsevner, lederegenskaper, problemløser.

Vi tilbyr

 • Gode lønnsbetingelser og bonus
 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur
 • Meget gode utviklingsmuligheter

Lokasjon
Oslo, Bodø, Trondheim (må kunne pendle), Stockholm


ITB-ansvarlig

Arbeidsoppgaver
ITB-ansvarlig skal gi støtte til prosjekt i prosjektering- og produksjonsfase, med spesielt fokus på sluttfase og testing av tekniske anlegg. Teknisk tverrfaglig koordinering, ansvar for funksjoner og grensesnitt på tekniske anlegg i store komplekse prosjekter.

Kvalifikasjoner
Du er fortrinnsvis sivilingeniør eller ingeniør fra et av de tekniske fag, med bred tverrfaglig forståelse for hvordan ulike tekniske systemer fungerer sammen for å oppnå ønsket funksjonalitet. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt høy arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper
Selvstendig, strukturert, gode samarbeidsevner, lederegenskaper, problemløser, kommunikasjon.

Vi tilbyr

 • Gode lønnsbetingelser og bonus
 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur
 • Meget gode utviklingsmuligheter

Lokasjon
Oslo, Bodø, Trondheim, Malmø


Kvalitetsleder

 

Personlige egenskaper
Kvalitetsarbeid innebærer at du er selvstendig, rettidig og strukturert.
Du må forstå viktigheten av og etterleve systemlojalitet.
Du må prestere godt i team, være framoverlent, forståelse for prosesser og løsningsorientert. Være sosial og trygg på å snakke i grupper.
Kundefokus står sentralt.

Typiske oppgaver vil være

 • Ajourhold og dokumentasjon av kvalitetsplaner, kontrollplaner og avvikssystem i HENT. Samt sørge for at prosjektene har riktig fokus og gjennomfører riktige kontroller.
 • Kontraktsgransking – innhenting av elementer i kravspesifikasjonen som må ivaretas.
 • Håndtering, kontroller og oppfølging av kontraktspartnere, deres KS systemer og etterlevelse av disse.
 • Møteledelse

Ønsket bakgrunn
Siv.ing/ing, tømmermester/takstmann. Eventuelt kan realkompetanse kompensere for mangelfull formalkompetanse.
Kvalitetserfaring – erfaring fra revidering av kvalitet i byggeprosess
Praktisk arbeidserfaring fra takstmannsarbeid, byggmester etc.

Vi tilbyr
Bransjens beste arbeidsmiljø, samt utviklingsmuligheter og videre karriereplanlegging.
Stort fokus på trivsel.

Lokasjon
Oslo, Bodø

 

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å høre mer om disse stillingene.

TEKNISK

Bygningsfysiker Trondheim

Arbeidsoppgaver
Som bygningsfysikker i HENT vil du jobbe tett med dyktige og engasjerte medarbeidere innenfor flere fagfelt fra konseptkonkurranser til ferdige bygg. Prosjekter vil variere både i størrelse og innhold, og vil typisk omfatte fagansvar, rådgivning og kontroll. Du vil inngå i seksjonen for Bærekraft i HENT’s Tekniske avdeling og samarbeide tett med energi-, BREEAM- og miljørådgivere.

Kvalifikasjoner
Du har fortrinnsvis utdannelse som sivilingeniør eller bygningsingeniør. Vi ser for oss at du har erfaring som bygningsfysikker fra tidligere prosjekter. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt høy arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper
Selvstendig, gode samarbeidsevner, strukturert, «faglig sterk»

Vi tilbyr

 • Gode lønnsbetingelser og bonus
 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur
 • Meget gode utviklingsmuligheter

Prosjekteringsleder

Arbeidsoppgaver
Prosjekteringslederen (PRL) har ansvaret for at prosjekteringsgruppa samarbeider godt og leder gruppa mot et felles mål om å levere riktig arbeidsgrunnlag til rett tid. PRL skal ha oversikt at alle rollene og kalle inn til nødvendige møter for å koordinere disse. PRL sørger for at det skriver referater fra møtene. PRL skal påse at det prosjekteres innenfor kontraktens rammer både mht. kvalitet og kostnader.

Kompetanse og erfaring
Du har fortrinnsvis utdannelse som sivilingeniør/ ingeniør eller utdanning innen prosjektadm. Gjerne også erfaring med ledelse av prosjekt med tverrfaglig koordinering av forskjellige fagressurser. Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt høy arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper
Selvstendig, strukturert, gode samarbeidsevner, god menneskekjenner og kan megle mellom partene samt er beslutningsdyktig.

Vi tilbyr

 • Gode lønnsbetingelser og bonus
 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur
 • Meget gode utviklingsmuligheter

Lokasjon
Oslo, Bodø, Trondheim (må kunne pendle), Stockholm


BIM-tekniker

Arbeidsoppgaver
Du vil inngå i et team under Avdeling BIM som er en aktiv bidragsyter mot hele organisasjonen, og få ansvar for BIM-arbeid i anbud/ utviklingsfase og i gjennomføring av prosjekter. En BIM-tekniker hos HENT har i all hovedsak ansvar for koordinering av modeller i ervervede prosjekter og modellbistand til HENT sin innkjøp- og utviklingsavdeling. Du vil som BIM-tekniker hos HENT få delta i hele prosessen fra anbud til ferdigstilt prosjekt.

Kvalifikasjoner
Du har fortrinnsvis utdannelse som fagskoleingeniør, bygningsingeniør eller sivilingeniør. Vi ser for oss at du har erfaring med BIM-programvare og bruken av åpne BIM formater. Det er en fordel om du mestrer proprietær programvare som ArchiCAD eller Revit. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt høy arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper
Selvstendig, gode samarbeidsevner, strukturert

Vi tilbyr

 • Gode lønnsbetingelser og bonus
 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur
 • Meget gode utviklingsmuligheter

Lokasjon
Trondheim


Personlige egenskaper

Arbeidsoppgaver

Du vil inngå i et team under Avdeling BIM som er en aktiv bidragsyter mot hele organisasjonen, og få ansvar for BIM-arbeid i anbud/ utviklingsfase og i gjennomføring av prosjekter. En BIM-tekniker hos HENT har i all hovedsak ansvar for koordinering av modeller i ervervede prosjekter og modellbistand til HENT sin innkjøp- og utviklingsavdeling. Du vil som BIM-tekniker hos HENT få delta i hele prosessen fra anbud til ferdigstilt prosjekt.

Kvalifikasjoner
Du har fortrinnsvis utdannelse som fagskoleingeniør, bygningsingeniør eller sivilingeniør. Vi ser for oss at du har erfaring med BIM-programvare og bruken av åpne BIM formater. Det er en fordel om du mestrer proprietær programvare som ArchiCAD eller Revit. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt høy arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper
Selvstendig, gode samarbeidsevner, strukturer

Vi tilbyr

 • Gode lønnsbetingelser og bonus
 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur
 • Meget gode utviklingsmuligheter

Lokasjon
Trondheim

 

Ta kontakt for nærmere informasjon om disse rollene.

KALKULASJON OG INNKJØP

Prosjektingeniør

Arbeidsoppgaver
Du vil inngå i et team på avdelingen Kalkulasjon og Innkjøp og få ansvar for kalkulering av prosjekter. For ervervede prosjekt vil du få ansvaret for å støtte prosjektleder med innkjøp og etablering av kontrakter med underentreprenører og leverandører i prosjektet. Du vil delta i hele prosessen fra anbud til ferdigstilt prosjekt.

Kvalifikasjoner
Du har fortrinnsvis utdannelse som sivilingeniør eller bygningsingeniør. Vi ser for oss at du har erfaring med kalkylearbeid og/eller innkjøp fra entreprenørvirksomhet. Det er en fordel dersom du har erfaring fra produksjonsavdeling i en entreprenørvirksomhet. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt høy arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper
Selvstendig, gode samarbeidsevner, strukturert, “kremmerånd”

Vi tilbyr

 • Gode lønnsbetingelser og bonus
 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur
 • Meget gode utviklingsmuligheter

Lokasjon
Trondheim, Ålesund, Malmø og Stockholm


Fagsjef grunn

Arbeidsoppgaver

 • Påse at rutiner i forbindelse med kalkulasjon og innkjøp av underentreprenører følges
 • Påta seg beskrivelsesarbeid i utvalgte prosjekt
 • Bistå med å tolke anbudsgrunnlag og til at gode beskrivelser blir utarbeidet
 • Evaluere innkommende tilbud fra underentreprenører, hjelpe anbudsteamene til riktig innstilling av UE
 • Delta i mellom,- og sluttgjennomganger av anbud i utvalgte prosjekt
 • Være en fagressurs og sparringspartner i ukentlige innkjøpsmøter

 

Ønsket bakgrunn

 • Lang fartstid og erfaring fra entreprenør og byggebransje
 • Teknisk fagskole / ingeniørutdannelse innen bygg
 • Praktisk tømmer / uteerfaring
 • Erfaring fra drift av byggeplasser
 • Erfaring fra grunnentreprenør
 • Erfaring fra innkjøps og anbudsarbeid
 • Erfaring med undervisning / kurs
 • Stor kontaktflate innen bransjen

Lokasjon
Trondheim


Prosjektingeniør

Arbeidsoppgaver
Du vil inngå i et team på avdelingen Kalkulasjon og Innkjøp og få ansvar for kalkulering av prosjekter. For ervervede prosjekt vil du få ansvaret for å støtte prosjektleder med innkjøp og etablering av kontrakter med underentreprenører og leverandører i prosjektet. Du vil delta i hele prosessen fra anbud til ferdigstilt prosjekt.

I anbudsfasen vil du være ansvarlig for at HENT løser tilbudsarbeidet på en best mulig måte slik at HENT kan levere et konkurransedyktig tilbud, mens man i innkjøpsfasen vil være ansvarlig for at prosjektet får på plass innkjøp av underentreprenører og leverandører til riktig tid. På denne måten følger man prosjektet fra A til Å, dog med tyngre involvering i startfasen av byggeprosjektet.

Kvalifikasjoner
Du har fortrinnsvis utdannelse som sivilingeniør eller bygningsingeniør. Vi ser for oss at du har erfaring med kalkylearbeid og/eller innkjøp fra entreprenørvirksomhet. Det er en fordel dersom du har erfaring fra produksjonsavdeling i en entreprenørvirksomhet. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt høy arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper
Selvstendig, gode samarbeidsevner, strukturert, “kremmerånd”

Vi tilbyr

 • Gode lønnsbetingelser og bonus
 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur
 • Meget gode utviklingsmuligheter

Lokasjon
Oslo

 

Ta kontakt for nærmere informasjon.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HMS-ledere

Personlige egenskaper
HMSK arbeid innebærer at du er selvstendig, rettidig og strukturert. Du må forstå viktigheten av og etterleve systemlojalitet. Du må prestere godt i team, være fremoverlent og løsningsorientert. Være sosial og trygg på å snakke i grupper. Kundefokus står sentralt.

Typiske oppgaver vil være:

 • Ajourhold og dokumentasjon av kvalitetsplaner, kontrollplaner og avvikssystem i HENT
 • Støtte ved utarbeidelse av SHA-planer
 • Håndtering, kontroller og oppfølging av UE, og deres IK- og KS systemer.
 • Risikostyring, inspeksjoner og påse at arbeidsplassen er trygg.
 • Møteledelse

Ønsket bakgrunn
Siv.ing/ing. Eventuelt kan realkompetanse kompensere for mangelfull formalkompetanse. HMS kurs, sertifisering eller relevant praksis innen emnet. Kvalitetserfaring – erfaring fra revidering av kvalitet i byggeprosess Praktisk arbeidserfaring fra takstmannsarbeid, byggmester etc.

Vi tilbyr

 • Gode lønnsbetingelser og bonus
 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur
 • Meget gode utviklingsmuligheter

Lokasjon
Oslo, Bodø

Ta kontakt for nærmere informasjon.

FAGARBEIDERE / LÆRLINGER

For å nå våre strategiske og økonomiske målsettinger skal HENT AS til enhver tid ha en solid base med egne, dyktige fagarbeidere. Det er viktig for oss å ivareta våre samfunnsmessige forpliktelser som lærlingebedrift. For at vi skal ha en solid base med egne dyktige fagarbeidere er vi avhengig av å utvikle både de erfarne fagarbeiderne vi har, samt tilby muligheter og opplæring for nye medarbeidere. HENT AS har en veletablert lærlingeordning som foregår i tett samarbeid med opplæringskontor, ledelse i produksjonsavdelingen, tillitsvalgte og personalavdelingen. Vi har etablert en fadderordning for lærlinger, og fadderen vil bistå i organiseringen og opplæringen i samarbeid med lærlingeansvarlig. Som medarbeider hos oss er det viktig at du har ønske og vilje til å utvikle deg, og at du identifiserer deg med våre verdier. Er du riktig person for oss, kan vi tilby et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter. Vi er hele tiden på utkikk etter lærevillige medarbeidere, og dersom du ønsker å søke om lærlingeplass hos oss er du velkommen til å sende en kortfattet søknad på e-post til marianne@hent.no eller via post til: HENT AS Vestre Rosten 69, 7072 Heimdal. Merk: Lærlingplass.


Fagarbeidere tømmer, Oslo

Egenproduksjon skal være det foretrukne valg i HENT på egne prosjekter. Vil du være med på å bygge opp HENTs nye tømreravdeling i Oslo? Vi søker dyktige og kvalifiserte tømrere med fagbrev i Oslo til denne spennende utviklingen. Du må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig, og du bør være bosatt i regionen.

Vi tilbyr

 • Gode lønnsbetingelser og akkord
 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur
 • Meget gode utviklingsmuligheter

Lærlinger i tømmer og betongfaget

 • HENT AS er en Godkjent Lærebedrift med karriere muligheter
 • HENT AS er en bedrift som utdanner fagarbeidere
 • HENT AS etterlyser motiverte lærlinger til tømrerfaget i Trondheim og Oslo
 • HENT AS etterlyser motiverte lærlinger til betongfaget i Trondheim

KONTAKTINFORMASJON REKRUTTERING I HENT

Marianne Rønne, rekrutteringsansvarlig
Telefon: +47 957 37 939
E-post: marianne@hent.no