Om oss

HENT AS er en landsdekkende entreprenør som gjennomfører alle typer byggeprosjekter. HENT har sitt hovedkontor i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Hamar, Horten, Steinkjer, Ålesund, Bergen, Bodø og Tromsø. Vi har levert en rekke store byggeprosjekter til både offentlige og private utbyggere over hele landet. HENT har gjennomført mange store samspillsprosjekter og utviklet en egen gjennomføringsmodell for disse kalt “HENT Totalverdi”. Gjennom aktiv deltakelse og integrert prosjektutvikling har HENT i en årrekke deltatt i verdiskapning for sine oppdragsgivere. En komplett deltakelse fra idè til overlevering er et av HENT sine varemerker.

HENT har gjennom de siste årene levert en rekke 0-feil prosjekt, og vi har en ambisjon om å levere riktig kvalitet hver gang. Dette skal oppnås gjennom risikobasert kvalitetssikring, ved å avdekke risiko så tidlig som mulig, risikoreduserende prosjektering, risikoreduserende utførelse og kontrollregimer ved forhøyet risiko. Våre prosjekter kjøres etter modellen “Trimmet Gjennomføring” som er vår tilpasning til de mer kjente LEAN-prinsippene. HENT er sertifisert iht. kvalitetsstandarden ISO 9001.

HENT har et mål om å være bransjeledende på HMS. Dette oppnås gjennom kontinuerlig fokus og løpende bistand fra profesjonelle HMS-ledere dedikert til det enkelte prosjekt. HENT har systematisk og tett oppfølging av sykemeldte, og intern kompetanse på miljø og energiriktig bygging.