På Pressens hus i Oslo har det vært et større utbrudd av korona. Første smittetilfelle hos en av underentreprenørene ble rapportert 20. januar. I de kommende dagene rapporterte flere andre underentreprenører om smitte blant sine ansatte. I alt er 36 smittet, i tillegg er 142 satt i karantene. I samråd med smittevernkontoret ble byggeplassen stengt 22. januar.

23. januar fikk HENT godkjenning fra smittevernkontoret til å åpne byggeplassen. Mandag 25. januar ble hele byggeplassen vasket ned og desinfisert. Siden 25. januar har prosjektet hatt mellom 10-15 mennesker på byggeplassen.

Fra og med mandag 1. februar innføres nye tiltak. Samtidig skjerper vi de eksisterende tiltakene, blant annet mer omfattende vasking, tydeligere deling på spis-/lomptider, løpende logging av nærkontakter, større vekt på dialog med underleverandører, mer språknøytral informasjon om smittevern og innleid vektertjeneste for å sikre at gamle og nye krav er forstått og etterleves.

Når det skjer et så stort smitteutbrudd på en byggeplass der HENT er hovedentreprenør, tar vi det på det største alvor. Det skal være trygt å jobbe på våre byggeplasser. Som en av Norges største entreprenører, med arbeidskraft fra flere land, er vi klar over at vi har et stort ansvar for å hindre at smitte sprer seg i samfunnet. Siden mars 2020 har vi hatt ulike tiltak på våre byggeplasser, som alle har blitt justert i takt med smitter trykket og endringene i nasjonale og lokale smittevernregler. Vi har lagt stor vekt på smittevern, noe vi ser resultatet av i de rundt 80 prosjektene vi har driftet uten smitteutbrudd under pandemien.

Når vi nå har fått et stort smitteutbrudd på et av våre prosjekter, samarbeider vi tett med helsemyndighetene for å spore hvor smitten kommer fra, og bidra til å begrense smittespredning. I tillegg går vi gjennom våre egne rutiner og tiltak for smittevern for å finne ut om det er noe vi kan forbedre for å forhindre at det skal skje igjen.

Selv om vi i samarbeid med helsemyndigheten ikke kan fastslå smittekildene, arbeider vi ut fra at smitten har skjedd på prosjektet. Da er det åpenbart at de tiltakene som har vært innført, ikke har vært tilstrekkelige, uten at vi i dag kan peke på hva som har sviktet. Dette ønsker vi selvfølgelig sammen med våre samarbeidspartnere å komme til bunns i. Vi samarbeider med både helsemyndighetene og Arbeidstilsynet for å finne ut av dette.