skip to Main Content

HENT Eiendom utvikler attraktive eiendommer til gode bolig- og næringsprosjekter.

Vi håndterer alle aspekter av eiendomsutvikling og bruker HENT sin brede kompetanse til teknisk utvikling og prosessgjennomføring. Selskapet har i all sin utvikling et sterkt fokus på helhetlig kvalitet og konsept, med miljøvennlige og innovative løsninger.

PROSJEKTER

Bromstadekra 70, Trondheim

Type prosjekt: Bolig
Omfang: 4.500 kvm

Bekkefaret, Jessheim

Type prosjekt: Bolig og næring
Omfang: 40.000 kvm

Lurahøyden, Sandnes

Type prosjekt: Bolig
Omfang: 3.000 kvm

28 av 42 leiligheter solgt.

Hallsethøyden, Trondheim

Type prosjekt: Bolig
Omfang: 8.000 kvm

Bogerud, Oslo

Type prosjekt: Bolig og næring
Omfang: 7.000 kvm

Myrenskvartalet, Oslo

Type prosjekt: Bolig og barnehage
Omfang: 10.000 kvm
Les mer på: http://www.myrenskvartalet.no/