skip to Main Content

HENT bygger nye Fjerdingby skole

– ett anlegg på 11.000 kvadratmeter bestående av skolebygg, flerbrukshall og utearealer 

Back To Top