skip to Main Content

Prosjektet omfatter bygging av ny barneskole, trinn 1-7 for ca.750 elever, avdeling for 20 elever med spesielle behov i 1.-10.trinn, samt flerbrukshall med en spilleflate og tilhørende uteareal. Som en del av prosjektet skal det leveres brønnpark som skal levere varme og kjøling til skolen samt eksisterende bygninger. Kontrakt basert på NS 8407 skal benyttes for dette oppdraget. Anskaffelsen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse etter «Best Value Procurement metoden» (heretter benevnt BVP). Nye Fjerdingby skole er et pilotprosjekt Rælingen kommune har igangsatt etter initiativ fra DIFI, for å teste ut BVP-metoden i Norge.

Back To Top