skip to Main Content

Comfort Hotel Copenhagen Airport

HENT inngår nok en kjempekontrakt i Danmark

Ejendomsselskabet KL Hotel AS (eid av Strawberry Brothers) og HENT har inngått avtale for detaljprosjektering og bygging av Comfort Hotel Airport på Kastrup lufthavn. Avtalen er en videreføring av tidligere inngått prosjektavtale for kommersiell og teknisk utvikling av prosjektet.

Comfort Hotel Copenhagen Airport er et ledd i Choice sin store satsning i Danmark. Prosjektet er på over 600 rom og vil sammen med det eksisterende Clarion Kastrup på samme tomten utgjøre et av Skandinavias største hotellanlegg ved ferdigstillelse. Nybygget inneholder i tillegg ett parkeringsanlegg for 250 biler og har et totalt omfang på om lag 40.000 kvm. I dette ligger også en kongresshall på 2.500 kvm som vil være en fantastisk mulighet for avvikling av store arrangement tett ved flyplassen.

I løpet av 2017 har partene, i samarbeide med blant annet arkitektene «Krook og Tjader» utviklet prosjektet, planlagt bygging og tilrettelagt for en god sameksistens med flyplassen. Hotellet bygges med stål og betong bærekonstruksjon og med moderne og tiltalende fasader.

«Strawberry Brothers er fornøyd med å videreføre samarbeide med HENT – også i Danmark. Sammen har vi utviklet og sammen skal bygge et fantastisk flyplasshotell», sier Marcus Carlsson, CEO i Strawberry Brothers.

Arbeidene med forberedelse for bygging har startet og ferdigstillelse er beregnet til sommeren 2020.

– HENT er svært fornøyd med at byggherre har valgt oss som samarbeidspartner for et så stort og sentralt beliggende prosjekt. Det er godt å se at prosjektutviklingen har tilfredsstilt de overordnede målsetninger som er satt og at man nå kan starte byggeprosessen, sier Knut Alstad Konserndirektør Marked og Eiendom i HENT.

Prosjektet blir det andre større som HENT påstartet i Danmark. I november 2017 ble kontrakten for Hotel Post København inngått etter om lag 6 måneder med utvikling.

Disse vil gjennomføres med organisasjon bygd av lokalt administrativt ansatte og med støtte fra HENT sin Norske hovedorganisasjon.

– Vi er svært godt fornøyd med det innledende arbeid vi har fått til her i Danmark. I tillegg til et godt samarbeid med byggherre, har vi også blitt meget godt mottatt av andre i markedet. Vi søker hele tiden ett tett samarbeid med underentreprenører og leverandører som ønsker å bringe slike spennende prosjekter til realisering, sier Avdelingsleder i HENT Danmark, Jimmy Quist.

Byggherre: Ejendomsselskabet KL Hotel AS (eid av Strawberry Brothers)
Årstall: 2017 – 2020
Entreprise: Samspill/totalentreprise
Omfang: 40.000 kvm
Arkitekt: Krook og Tjader
Sted: Kastrup lufthavn

Illustrasjon: Krook og Tjader