skip to Main Content

Åsane Næringspark

Byggherre: Åsane Næringspark
Årtal: 2014 – 2015
Entreprenadform: Totalentreprise
Omfattning: 8 500 kvm
Arkitekt: Eder Biesel Arkitekter
Ort: Åsane