skip to Main Content

Ilsvika sykehjem og omsorgsboliger

Byggherre: Heimdal Utbyggingsselskap / Trondheim kommune
Årstall: 2003
Entreprise: Totalentreprise
Omfang: 5 000 kvm
Arkitekt: Svingen Arkitekter
Sted: Trondheim