skip to Main Content

Storhaugen helsehus

HENT har rehabilitert og utvidet Kristiansund sykehjem. Sykehjemmet er bygget 1958/1972 og ble renovert for å imøtekomme kravene etter samhandlingsreformen.

Byggherre: Kristiansund kommune
Årstall: 20104 – 2015
Entreprise: Totalentreprise
Omfang: 8 000 kvm
Arkitekt: Norconsult Solem Arkitektur
Sted: Kristiansund