skip to Main Content

Lund Østre

Byggherre: Heimdal Utbyggingsselskap
Årstall: 2006 – 2007
Entreprise: Totalentreprise
Omfang: 2 500 kvm
Arkitekt: ROJO Arkitekter
Sted: Trondheim