skip to Main Content

Lund Østre

Byggherre: Heimdal Utbyggingsselskap
Årtal: 2006 – 2007
Entreprenadform: Totalentreprise
Omfattning: 2 500 kvm
Arkitekt: ROJO Arkitekter
Ort: Trondheim