skip to Main Content

Mølladammen næringspark

Client: Mølladammen næringspark
Financial information: 2012 – 2013
Enterprise: Samspill / Totalentreprise
Scope: 7 500 kvm
Architect: To pluss Arkitekter
Location: Bærum