skip to Main Content

Mustad Eiendom

HENT har bygget ny bilbutikk for Mustad Eiendom og Møller bil. Byggene, på til sammen 25.000 kvm, består av P-Kjellere, verksted og salgslokaler. 

Lokalene er bygget på, over og på siden av den sterkt trafikkerte Ring 3 i Oslo hvor det passerer ca. 80.000 biler i døgnet. Bilbutikkene er bygget inne i trafikkmaskinene ved avkjøringsramper til Lilleaker.

Byggherre: Fårbroparken AS
Årstall: 2012 – 2014
Entreprise: Totalentreprise
Omfang: 25000 kvm
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter
Sted: Oslo