skip to Main Content

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Byggherre: Norsk Institutt for naturforskning
Årtal: 2011 – 2013
Entreprenadform: Totalentreprise
Omfattning: 5 000 kvm
Arkitekt: Pir II
Ort: Trondheim