Siljuslåtthjemmet

Byggherre: Bergen kommune
Årstall: 2017 – 2018
Entreprise: Totalentreprise
Omfang: 10.000 kvm
Arkitekt: Asplan Viak
Sted: Rådal

Illustrasjon: Asplan Viak

1425 Råstølen 02
1425_Råstølen_02
1425_Råstølen_01