skip to Main Content

Stadsbussdepå i Uppsala

Region Uppsala ger byggentreprenören HENT i uppdrag att uppföra Uppsalas nya stadsbussdepå i Fyrislund. Projektet genomförs som en utförandeentreprenad och kontraktssumman är 454 mkr exklusive moms. Markarbetena har påbörjats och depån skall tas i drift i mitten av 2019.

Projektet omfattar c:a 11 000 m2 byggnadsarea och 62 000 m2 markarbeten fördelat på verkstads- och administrationsbyggnad, servicehall (inkl tvätthall), förrådsbyggnad inkl. ställverk, gasbyggnad samt 180 rampplatser för uppställning av bussar.

Byggherre: Fastighet och service Region Uppsala
Årstall: 2017 – 2019
Entreprise: General
Omfang: 11.000 kvm BTA, 62.000 kvm uteareal
Arkitekt: White Arkitekter
Sted: Uppsala, Sverige

Illustrasjon: White Arkitekter