skip to Main Content

Tangen næringsbygg

Byggherre: Tangen Næringsbygg AS
Årstall: 2013 – 2015
Entreprise: Totalentreprise
Omfang: 8 000 kvm
Arkitekt: Per Knudsen Arkitektkontor
Sted: Stjørdal