skip to Main Content

Tangen næringsbygg

Client: Tangen Næringsbygg AS
Financial information: 2013 – 2015
Enterprise: Totalentreprise
Scope: 8 000 kvm
Architect: Per Knudsen Arkitektkontor
Location: Stjørdal