skip to Main Content

Tangen næringsbygg

Byggherre: Tangen Næringsbygg AS
Årtal: 2013 – 2015
Entreprenadform: Totalentreprise
Omfattning: 8 000 kvm
Arkitekt: Per Knudsen Arkitektkontor
Ort: Stjørdal