Tåsenhjemmet

Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF
Årstall: 2018 – 2021
Entreprise: Samspill / Totalentreprise
Omfang: 14.300 kvm
Arkitekt:  Arkitema Architects
Sted: Oslo

Illustrasjon: Arkitema Architects

1502 01
1502_01
1502_02
1502_03