skip to Main Content

Universitetet i Stavanger

Byggherre: Statsbygg
Årtal: 2013 – 2014
Entreprenadform: Totalentreprise
Omfattning: 4 750 kvm
Arkitekt: Stasbygg
Ort: Stavanger