Drottning Ingrids Trädgård

Byggherre

 • Omsorgsbygg Oslo KF

Årtal

 • 2018 – 2021

Entreprenadform

 • Samspill /
  Totalentreprise

Omfattning

 • 16.000 m2

Arkitekt

 • Arkitema Architects

Ort

 • Oslo, Norge

Hållbart byggprojekt

 • BREEAM Excellent
 • Passivhus
 • Fossilfri Byggarbetsplats
 • Solceller

Fastighetsbolaget Omsorgsbygg Oslo KF har höga energi- och miljöambitioner och strävar mot att vara ledande inom hållbar utveckling, nyproduktion och förvaltning av miljö- och energieffektiva fastigheter. Drottning Ingrids Trädgård är inget undantag där fokus är lagt på innovativa lösningar för välfärd och smarthem-teknologi, samtidigt som lösningar för lokal energiproduktion implementeras i projektet. Maxgränsen för beräknad levererad energi (enligt NS 3031) får inte överstiga 70 kWh/m2. För ett traditionellt vårdhem motsvarar detta en betydande minskning av energiförbrukningen och ett stort fokus på både energibesparande lösningar och effektiv energiproduktion. Detta har lösts med ett tätt klimatskal och en framstående teknisk anläggning i kombination med högeffektiva energibrunnar. Samtidigt har byggnaden utformats för lokal energiproduktion, där solceller installeras på tak i kombination med sedumlösning och Omsorgsbyggs eget solcellinitiativ med “Be-Smart”- paneler.

Se fler projekt

Regjeringskvartalet D-blokka

Fjerdingby skole

Nardobakken 3

Lensvik skole