<< Tilbake

UiO Livsvitenskapsbygget

// OM PROSJEKTET

Statsbygg og HENT har blitt enige om inngåelse av 2 store kontrakter for Livsvitenskapsbygget, ved Universitetet i Oslo.

16. oktober 2018 signerte partene kontrakt for grunnarbeider, råbygg, tak og fasade til det nye Livsvitenskapsbygget.
I uke 5 2019 ble de ulike kontraktene for innredning tildelt, og HENT ble tildelt den største kontrakten som omfatter vegger, himlinger, dører, trapper, laboratorieinnredning, kjøkkeninnredninger og skranker.

Totalt areal for Livsvitenskapsbygget er 66.700 kvm. Bygget skal stå ferdig i 2024.