Skip to main content

I kraft av vår rolle som prosjektutvikler, totalentreprenør og samfunnsaktør tar vi vår påvirkning på miljø og samfunn alvorlig. Både i våre prosjekter og på selskapsnivå jobber vi systematisk med bærekraft for å begrense vår belastning på verden med å implementere flere bærekraftige ytelser i våre bygg. HENT har bred erfaring med BREEAM, fornybar energi, klimagassreduksjon og komplekse energiutredninger som til sammen gjør at vi kan og vil levere de gode bærekraftige prosjektene.

Les bærekraftsrapport 2022

Verdens høyeste trebygg

Mjøstårnet

52% reduksjon i klimagassutslipp

Media City Bergen

Miljöbyggnad Guld

SARA – Skellefteå kulturhus og hotell

Bærekraftige bygg

Nardobakken 3

Gimse skole

Lambertseter sykehjem

Hurum helsehus

UiO Livsvitenskap – grunn og råbygg

UiO Livsvitenskapsbygget – innredning

HENT Future sertifisering

Dette er vårt konsept for bærekraftige bygg – et bygg som har, og anerkjennes for, kvaliteter gjeldende bærekraft utover tradisjonelle myndighetskrav. Konseptet skaper en økt bevissthet, merkevareprofil og formidling rundt prosjekter med energi- og miljøkvaliteter som ellers ikke ville fått anerkjennelse i markedet.