Skip to main content

I kraft av vår rolle som prosjektutvikler, totalentreprenør og samfunnsaktør tar vi vår påvirkning på miljø og samfunn alvorlig. Både i våre prosjekter og på selskapsnivå jobber vi systematisk med bærekraft for å begrense vår belastning på verden med å implementere flere bærekraftige ytelser i våre bygg. HENT har bred erfaring med BREEAM, fornybar energi, klimagassreduksjon og komplekse energiutredninger som til sammen gjør at vi kan og vil levere de gode bærekraftige prosjektene.

Les års- og bærekraftsrapport 2023

Verdens høyeste trebygg

Mjøstårnet

52% reduksjon i klimagassutslipp

Media City Bergen

Miljöbyggnad Guld

SARA – Skellefteå kulturhus og hotell

Bærekraftige bygg

Nardobakken 3

Gimse skole

Lambertseter sykehjem

Hurum helsehus

UiO Livsvitenskap – grunn og råbygg

UiO Livsvitenskapsbygget – innredning

HENT Future sertifisering

Dette er vårt konsept for bærekraftige bygg – et bygg som har, og anerkjennes for, kvaliteter gjeldende bærekraft utover tradisjonelle myndighetskrav. Konseptet skaper en økt bevissthet, merkevareprofil og formidling rundt prosjekter med energi- og miljøkvaliteter som ellers ikke ville fått anerkjennelse i markedet.