Skip to main content

Våre underleverandører spiller en nøkkelrolle i alle våre prosjekter og HENT er derfor stadig på utkikk etter gode samarbeidspartnere. HENT ønsker å kunne være en preferert partner og aktiv bidragsyter for gjensidig verdiskapning.

Under kan du lese mer om hva det innebærer å delta i et slikt samarbeid.

Våre underleverandører skal være registrert eller ha på påbegynt en registeringsprosess hos StartBANK senest ved kontraktsinngåelse. Trykk for å lese mer om hvorfor.

Vi vet at våre ansatte er bedriftens viktigste ressurs, og at høyt fokus på helse og trivsel er en helt avgjørende faktor for så vel sikkerhet som produktivitet. Våre prosjekter skal være preget av de samme verdier som vi tilbyr våre egne ansatte.

HENT jobber aktivt for en seriøs bransje med konkurranse på like vilkår. Som et ledd i dette arbeidet stiller vi krav til bruk av HMSREG i stadig flere av våre prosjekter. Offentlige så vel som private.

Sikkerhet på byggeplass er viktig for HENT og tilførselen og bruken av kjemiske produkter utgjør en risiko. Et registrert medlemskap i ProductXchange er derfor påkrevd for HENT sine leverandører.

Sømløs samhandling mellom HENT og våre leverandører er viktig for å holde fremdriften i våre prosjekt. Det stilles derfor krav til våre leverandører å benytte seg av HENT sine digitale verktøy fra prosjektering og frem til overlevert prosjekt.

Fyll ut kontaktskjema for å komme i kontakt med oss.

HENT AS og Skatteetaten har inngått samarbeidsavtale for å styrke arbeidet mot kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen.

Dette betyr at alle som skal utføre arbeid på HENT AS sine prosjekter må signere fullmaktsskjema som gir HENT AS og Skattetanten mulighet for å dele informasjon. Dette gjelder alle underentreprenører, og deres samarbeidspartnere til ytterste ledd. Informasjon om utfylling, signaturrett med mer finnes i skjemaet.

Skjema, eller spørsmål angående dette sendes sak@hent.no

Last ned fullmaktsskjema her

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Samtidig skal den sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med temaet og eventuelt håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Les mer om hvordan vi jobber med åpenhetsloven