Skip to main content

Personopplysninger som du oppgir til HENT når du fyller ut skjemaer på våre nettsider eller våre karrieresider, som for eksempel navn og adresse, er nødvendige for at vi skal kunne håndtere din forespørsel.

Videre vil HENT lagre de personopplysninger som er nødvendig for gjennomføring og oppfølging av kontrakter inngått med HENT.

Det er etablert sikkerhetsprosedyrer for å beskytte dine personopplysninger mot utilsiktet tilgang og bruk.

Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av opplysningene.

HENT består av flere selskaper med HENT AS (org. nummer: 990 749 655) som øverste selskap i konsernet. Du kan i alle sammenhenger kontakte HENT sentralt i tilknytning til behandling av personopplysninger for alle selskapene.

Kontaktinformasjonen til HENT og alle konsernselskap er:
Adresse: HENT AS, Vestre Rosten 69, 7072 Heimdal v/ Personvernombudet
E-post: personvernombud@hent.no
Telefon: +47 72 80 17 00
Organisasjonsnr.: 990 749 655

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Hensikt Personopplysninger
Rekruttering/søknad til stillinger Navn, e-post
Prosjektverktøy Navn, e-post, telefonnummer, rolle i firmaet og firmanavn
Generelle henvendelser Navn, e-post og/eller telefonnummer
LMS (HMS-opplæring) Navn, e-post, telefonnummer
Elektronisk innsjekking ved besøk Navn
Mannskapslogg på byggeplass Opplysninger gitt ved HMS-kort

I. Administrasjon av opplysninger som du oppgir på nettstedet og besvarelse av konkrete henvendelser der personopplysninger er nødvendig for å kunne bistå deg. Behandlingen skjer på grunnlag av et samtykke fra deg når du laster opp din informasjon til våre nettsider.

II. Rekruttering til nye stillinger hos oss. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du gir.

III. Begrenset tilgang til våre prosjektoppfølgingsverktøy (for konsulenter og leverandører). For dokumentasjon av fremdrift, kvalitet og avvikshåndtering har vi behov navn, e-post, telefonnummer og rolle i firmaet. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du gir.

IV. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies i pkt. 6. Vi gjør dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

HENT har inngått avtale med ulike databehandlere. Vi vil ikke dele personopplysninger med våre distribusjonspartnere i større utstrekning det som er nødvendig for å fullføre formålet.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, har vi ordninger som forhindrer at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-direktivet om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi fortrinnsvis benytte Safe Harbour-sertifiserte virksomheter.

2. Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

3. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. HENT har gitt informasjonen i denne erklæringen. Hvis HENT behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger.

Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be HENT rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på e-post eller pr. post gjennom ovennevnte kontaktinfo.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

4. Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du kontakte til Datatilsynet. Se informasjon på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss enten ved å kontakte personvernombudet pr. e-post eller per brev.

5. Endringer
Ved endringer av våre tjenester eller i personopplysningsregelverket, vil vi dersom vi har dine kontaktopplysninger gjøre deg oppmerksom på dette. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

6. Cookies
Når du bruker nettstedet vårt kan noe informasjon bli lagret på din datamaskin i form av en informasjonskapsel som ofte kalles en «cookie». En cookie er en liten tekstfil som overføres fra nettstedet til harddisken eller nettleseren din. Denne gir oss opplysninger om når og hvor lenge du var inne på våre nettsider, hvilke sider du leste samt hvilken nettside du besøkte før du kom til vårt nettsted. Vi kan også se hvilken Internett-leverandør og hvilken nettleser du benytter, og om du besøker vårt nettsted med bruk av datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett. Vi bruker denne informasjonen til å tilpasse innholdet så det bedre svarer til dine forventninger og for å se hvordan vi kan forbedre vårt informasjonstilbud.

I noen nettlesere kan du endre innstillingene slik at du ikke mottar cookies eller får en melding når det skjer. Dersom du ikke ønsker at din nettleser skal akseptere cookies, må du benytte hjelpefunksjonen i din nettleser for å lese hvordan du endrer disse innstillingene. Merk imidlertid at du da kanskje ikke blir i stand til å utnytte nettsidens funksjonalitet fullt ut.

7. Sosiale medier

I. Facebook
HENT har én Facebookside som noen få utvalgte personer i selskapet har ansvaret for. HENT bruker Facebook-sidene for å kunne kommunisere med potensielle kunder, ansatte og for at interesserte kan innhente informasjon om HENT, samt få svar på eventuelle spørsmål. Vi legger også ut stillingsannonser, og besøkende har anledning til å stille spørsmål om disse.

Ikke legg ut sensitive opplysninger om deg selv, eller personopplysninger om andre. HENT ser gjennom alle kommentarer og sletter upassende innlegg.

II. LinkedIn
HENT har én LinkedIn-side. Den brukes til å kommunisere med potensielle medarbeidere og å gi de som er interessert i nyttig informasjon om HENT og få svar på eventuelle spørsmål. Jobbannonser, selskapsnyheter og informasjon om prosjekter legges ut og besøkende har mulighet til å stille spørsmål til det utvalget personer som drifter denne siden.

Ikke legg inn sensitive opplysninger om deg selv eller personlig informasjon om andre. HENT vurderer alle kommentarer og sletter upassende innlegg.

8. Statistikk
Vår hjemmeside samt vårt karrierenettsted Teamtailor benytter pr. dags dato ingen analyseverktøy for å spore hvordan sidene blir benyttet og av hvem. Det eksisterer for øvrig en egen personvernerklæring for karrierenettstedet Teamtailor.

9. Håndhevelse av denne personvernerklæringen
HENT kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

HENT er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

10. Endringer i erklæringen
HENT forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldende fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av HENT.