Skip to main content

HENT sin vekststrategi baserer seg utelukkende på organisk tilvekst, og vi er i kontinuerlige prosesser med rekruttering av nye medarbeidere til ulike roller. Vår rekrutteringsstrategi er å bli godt kjent med personen bak CV i tillegg til faglig vurdering og gjennomgang av erfaring og kompetanse. Vi setter av god tid til samtaler med interessante kandidater uavhengig av utlyste behov. Det er av løpende interesse å vurdere aktuelle kandidater innenfor områdene arbeids,- anleggs og prosjektledere til alle våre kontorer i Norge uavhengig om dette er konkret utlyst på hjemmeside. Rekruttering av studenter med tanke på oppstart etter utdannelse skjer i egne prosesser, og interessenter bes ta kontakt med rekrutteringsansvarlig direkte for informasjon om dette.

Kontaktinformasjon
rekruttering

Grete Thorsdatter Svartvatn
Rekruttering Midt-Norge, Nord-Norge og Vestlandet

Telefon: +47 922 23 597
E-post: grete.svartvatn@hent.no

Caroline Pedersen
Rekruttering Østlandet

Telefon: +47 476 61 384
E-post: caroline.pedersen@hent.no

Tina  Aune
Rekruttering tømrer- og betongfaget

Telefon: +47 976 51 689
E-post: tiba@hent.no