Skip to main content

HENT AS

Org. nr.: 990 749 655

HENT AS mottar kun faktura tilsendt via EHF.
Det er viktig at faktura er korrekt merket, ellers blir faktura returnert.

EHF-faktura sendes til
fakturaadresse 990749655
Peppol-kode 0192:990749655

Postadressen i den elektroniske fakturaen skal inneholde HENT AS.

Fakturaer skal stiles til
HENT AS
Vestre Rosten 69
7072 Heimdal
Norge

Merking av faktura
Alle fakturaer til HENT AS skal merkes med prosjektnummer (fire siffer) og prosjektnavn, samt navn på bestiller/kontaktperson.

Dersom dere ikke har prosjektnummer, kontakt deres kontakt hos HENT for å få rett prosjektnummer.

Én faktura skal kun gjelde ett prosjekt.
Fakturaer som ikke er merket med prosjektnummer, eller der det er flere prosjekt på én faktura, vil bli returnert.

EHF-fakturaer skal benytte følgende felt

  • Prosjektnummer består av 4 siffer, og skal settes i feltet /Invoice/OrderReference/ID på formen XXXX.
  • Navn på vår kontaktperson (Fornavn og etternavn) skal inn i feltet /AccountingCustomerParty/ Party/ Contact/ID

Betalingsfrist skal være minimum 30 dager om annet ikke er avtalt spesielt.

Alternativ
Dersom dere ikke har mulighet for å sende EHF-faktura fra eget regnskapssystem, er nettbasert fakturaportal et alternativ. Nettbasert fakturaportal er en løsning der du kan registrere faktura, kreditnota eller rentenota på riktig måte.

Gå til nettportal

HENT Danmark A/S

Org. nr./CVR: 38714856

HENT Danmark A/S foretrekker faktura tilsendt via e-post.

E-post: faktura@hentdk.dk
Det må sendes én faktura pr. e-post. Faktura og vedlegg må være i samme fil.

Merking av faktura:
Alle fakturaer til HENT Danmark A/S skal merkes med prosjektnummer og prosjektnavn, samt navn på bestiller/kontaktperson.

Dersom dere ikke har prosjektnummer, kontakt deres kontakt hos HENT for å få rett prosjektnummer.

Fakturaer skal stiles til
HENT Danmark A/S
c/o HENT AS
Vestre Rosten 69
7072 Heimdal
Norge