HENT AS

Org. nr.: 990 749 655

HENT AS foretrekker faktura tilsendt
via EHF eller e-post.

EHF: 9908:990749655
E-post: fakturamottak@hent.no

Fakturaadresse:
HENT AS
Vestre Rosten 69
7072 Heimdal

Alle fakturaer til HENT AS skal merkes med prosjektnummer/-navn og navn på bestiller/kontaktperson.

Det må sendes én faktura pr. e-post, og faktura og vedlegg må være i samme fil.

HENT Sverige AB

Org. nr.: 559021-0794

HENT Sverige AB foretrekker faktura tilsendt via e-post.

Fakturaadresse:
HENT Sverige AB
c/o HENT AS
Vestre Rosten 69
7072 Heimdal
Norge

Alle fakturaer til HENT Sverige AB skal merkes med prosjektnummer/-navn og navn på bestiller/kontaktperson.

E-post: faktura@hent.se
Det må sendes én faktura pr. e-post, og faktura og vedlegg må være i samme fil.

HENT Sverige AB er moms-registrert.
VAT-nr.: SE559021079401

HENT Danmark A/S

Org. nr./CVR: 38714856

HENT Danmark A/S foretrekker faktura tilsendt via e-post.

Fakturaadresse:
HENT Danmark A/S
c/o HENT AS
Vestre Rosten 69
7072 Heimdal
Norge

Alle fakturaer til HENT Danmark A/S skal merkes med prosjektnummer/-navn og navn på bestiller/kontaktperson.

E-post: faktura@hentdk.dk
Det må sendes én faktura pr. e-post, og faktura og vedlegg må være i samme fil.

HENT Eiendom AS

Org. nr.: 991 393 374

HENT Eiendom AS foretrekker faktura tilsendt via e-post.

Fakturaadresse:
HENT Eiendom AS
Vestre Rosten 69
7072 Heimdal

Alle fakturaer til HENT Eiendom AS skal merkes med prosjekt og navn på bestiller/kontaktperson.

E-post: faktura.henteiendom@hent.no
Det må sendes én faktura pr. e-post, og faktura og vedlegg må være i samme fil.