Skip to main content

HENT AS

Org. nr.: 990 749 655

HENT AS mottar kun faktura tilsendt via EHF.
Det er viktig at faktura er korrekt merket, ellers blir faktura returnert.

EHF-faktura sendes til:
Fakturaadresse 990749655
Peppol-kode 0192:990749655

Postadressen i den elektroniske fakturaen skal inneholde HENT AS.

Fakturaer skal stilles til:
HENT AS
Vestre Rosten 69
7072 Heimdal
Norge

Merking av faktura
Alle fakturaer til HENT AS skal merkes med prosjektnummer (fire siffer) og prosjektnavn, samt navn på bestiller/kontaktperson.

Dersom dere ikke har prosjektnummer, kontakt deres kontakt hos HENT for å få rett prosjektnummer.

Én faktura skal kun gjelde ett prosjekt.
Fakturaer som ikke er merket med prosjektnummer, eller der det er flere prosjekt på én faktura, vil bli returnert.

EHF-fakturaer skal benytte følgende felt

  • Prosjektnummer består av 4 siffer, og skal settes i feltet /Invoice/OrderReference/ID på formen XXXX.
  • Navn på vår kontaktperson (Fornavn og etternavn) skal inn i feltet /AccountingCustomerParty/ Party/ Contact/ID

Betalingsfrist skal være minimum 30 dager om annet ikke er avtalt spesielt.

Alternativ
Dersom dere ikke har mulighet for å sende EHF-faktura fra eget regnskapssystem, er nettbasert fakturaportal et alternativ. Nettbasert fakturaportal er en løsning der du kan registrere faktura, kreditnota eller rentenota på riktig måte.

Gå til nettportal

HENT Danmark A/S

Org. nr./CVR: 38714856

HENT Danmark A/S foretrekker faktura tilsendt via e-post.

E-post: faktura@hentdk.dk
Det må sendes én faktura pr. e-post. Faktura og vedlegg må være i samme fil.

Merking av faktura:
Alle fakturaer til HENT Danmark A/S skal merkes med prosjektnummer og prosjektnavn, samt navn på bestiller/kontaktperson.

Dersom dere ikke har prosjektnummer, kontakt deres kontakt hos HENT for å få rett prosjektnummer.

Fakturaer skal stiles til
HENT Danmark A/S
c/o HENT AS
Vestre Rosten 69
7072 Heimdal
Norge