skip to Main Content
Faktura

HENT AS

Org. nr.: 990 749 655

HENT AS önskar att faktureras via EHF eller e-post.

Fakturaadress: HENT AS Vestre Rosten 69 7072 Heimdal

Alle fakturor till HENT AS skall märkas med projektnummer/-namn og namn på beställare/kontaktperson.

EHF: 9908:990749655

E-post: fakturamottak@hent.no
Max en faktura per epost accepteras. Faktura och bilaga måste vara i samma fil.

HENT Sverige AB

Org. nr.: 559021-0794

HENT Sverige AB önskar att faktureras via e-post.

Fakturaadress: HENT Sverige AB c/o HENT AS Vestre Rosten 69 7072 Heimdal Norge

Alla fakturor till HENT Sverige AB skall märkas med projektnummer/-namn och namn på beställare/kontaktperson.

E-post: faktura@hent.se.
Max en faktura per e-post accepteras. Faktura och bilaga måste vara i samma fil.

HENT Sverige AB är moms-registrerat. VAT-nr.: SE502077937601

HENT Eiendom AS

Org. nr.: 991 393 374

HENT Eiendom AS önskar att faktureras via e-post.

Fakturaadress: HENT Eiendom AS Vestre Rosten 69 7072 Heimdal

Alle fakturor till HENT Eiendom AS skall märkas med projektnummer/-namn og namn på beställare/kontaktperson.

E-post: faktura.henteiendom@hent.no
Max en faktura per epost accepteras. Faktura och bilaga måste vara i samma fil.