Vi har en gedigen erfarenhet av att genomföra stora, tekniskt avancerade projekt inom områdena samhällsfastigheter, hotell, kontor, handel och träbyggnad.

Som en del av HENT-koncernen är HENT Sverige AB en projektutvecklare och totalentreprenör på den svenska marknaden. Vi har solid kompetens på att genomföra stora, tekniskt avancerade projekt, med bland andra Danderyds Nya Akutmottagning och Ersta Nya Sjukhus i vår portfölj. HENT-koncernen är världsledande totalentreprenör inom träbyggnad, där vi bland annat har byggt världens högsta trähus, Mjøstårnet (Norge) och för närvarande bygger värdens näst högsta trähus, Sara Kulturhus, i Skellefteå. Därtill är vi delaktiga i den historiska flytten av Kirunas stadskärna, där vi bygger Kunskapsstaden, en ny skola på 40 000 kvm.

Verksamhet i hela Norden

HENT-koncernen har verksamhet i hela Norden. I Sverige har vi projekt från Kiruna i norr till Malmö i söder. Det svenska huvudkontoret är beläget i Victoria Tower i Stockholm. Koncernen har sitt huvudkontor i Trondheim och Danmarks är placerat i Köpenhamn.

Privat och offentlig sektor

HENT-koncernen har under 40 år genomfört byggprojekt för kunder i både privat och offentlig sektor över hela Norden. Flertalet av dessa projekt är genomförda i samverkan eller andra former av tidiga samarbeten.

Modell för projektgenomförande

HENTs modell för projektgenomförande Trimmat Genomförande är vår egenutvecklade metod som bygger på principer inom Lean construction. Metoden har resulterat i att vi gång på gång kunnat överlämna projekt med noll fel, till rätt pris och i rätt tid.

Våra värderingar

SOLID

För oss i HENT är det viktigt med en solid verksamhet. Med det menar vi att leverera våra projekt till rätt pris, rätt kvalitet och i rätt tid -varje gång.

ATTRAKTIV

Vi ska lyckas tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och aktör på marknaden. Det ska vara roligt att gå till jobbet -för alla!

NYSKAPANDE

Vi strävar efter att alltid ligga i framkant, såväl gällande projektgenomförande som utveckling, digitala lösningar, hållbart byggande och arbetssätt enligt LEAN construction.

Vårt fundament

KVALITET

Samhället ställer ständigt högre krav på den produkt vi levererar. Detta blir tydligt både genom ändringar i lagar och föreskrifter och genom ökade krav från våra kunder. I HENT ska vi leverera projekt i tid, med noll fel -varje gång. Det är vårt åtagande och ett förhållningssätt som genomsyrar hela vår verksamhet. Vi vet att hög kvalitet ger lägre kostnader över tid, kortare byggproduktion och nöjdare kunder.

HÅLLBAR UTVECKLING

I vår roll som projektutvecklare, totalentreprenör och samhällsaktör ser vi det som en självklarhet att vår verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling. Det är en helt integrerad del i vår verksamhet och vi arbetar målmedvetet med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. HENT Future är vårt koncept där vi samlar all vår kunskap och erfarenhet inom hållbart byggande.

Läs mer

ARBETSMILJÖ

Hos oss på HENT är arbetsmiljö, säkerhet och hälsa vår högsta prioritet. Våra medarbetare och samarbetspartners är våra viktigaste resurser. Det är därför helt avgörande att våra arbetsplatser präglas av säkerhet, respekt, trivsel och en hälsosam arbetsmiljö, helt fria från arbetslivskriminalitet. Vårt mål är skadefria arbetsplatser där alla har rätt att komma hem oskadda efter en avslutad arbetsdag.

Vår bolagsstyrning

HENT Sverige AB är ett dotterbolag till HENT AS och ägs till 100 % av moderbolaget. 

Huvudägare till HENT AS är investmentbolaget RATOS, med 73 % ägande. Resterande 27 % ägs av företagsledningen i HENT AS.

Läs mer på RATOS hemsida

Vårt branschengagemang

Läs mer på Byggföretagens hemsida
Läs mer på Trästads hemsida

ISO-certifierat

ledningssystem

NS-EN ISO 9001:2015 – Kvalitet

NS-EN ISO 14001:2015 – Miljö

NS-EN ISO 45001:2018 – Arbetsmiljö

En historia av entreprenörskap

Historien om HENT har sin början år 1980 i Norge. Där startades bolaget AS Bygg och Anläggning. Då med endast en enkel släpvagn som kontorslokal. Under kommande år växte verksamheten snabbt och bolaget fick både större och fler projekt. I samband med att bolaget etablerades på alltfler platser runtom i Norge bytte man namn till först Heimdal Entreprenør AS och därefter år 2007 landade man i företagsnamnet som vi har än idag; HENT. Vid mitten av 2010-talet var succén ett faktum och man började blicka utanför landets gränser. År 2016 gjorde HENT sitt antågande in i Sverige och etablerade HENT Sverige AB och kort därefter HENT Danmark A/S. Idag är HENT AS det fjärde största byggbolaget i Norge.