skip to Main Content
HENT er en prosjektutvikler og entreprenør med nordisk nedslagsfelt
– solid, attraktiv og nyskapende

ORGANISASJON

HENT har sitt hovedkontor i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Horten, Hønefoss, Ålesund og Bodø. HENT Sverige AB har kontor i Stockholm og Malmö. HENT Danmark A/S ble etablert i 2017 med kontor i København. Vi har levert en rekke store byggeprosjekter til både offentlige og private utbyggere over hele landet. HENT har gjennomført mange store samspillsprosjekter og utviklet en egen gjennomføringsmodell for disse kalt “HENT Totalverdi”.

ÅRSRAPPORT

Konsernregnskapet (HENT Invest I) inkluderer all aktivitet på våre avdelingskontor i Norge og våre selskap i Norden. Konsernregnskapet for 2017 viser en omsetning på 7,0 milliarder, mot budsjett på 7,3 milliarder, som er en nedgang fra 2016 på 10%. Resultat før skatt økte fra 187 millioner til 242 millioner i 2017, som er en økning på 29%. Vi er fornøyd med omsetningen og resultatet for 2017, men det forventes noe vekst i omsetningen fra 2017 til 2018. I tillegg hadde vi pr. 31.12.17 en ordrereserve på NOK 11,0 milliarder mot NOK 8,9 milliarder ved utgangen av 2016.

HENT TOTALVERDI

HENT Totalverdi er HENT sitt konsept for samspill i byggebransjen. Konseptet er utviklet med bakgrunn i de krav som moderne entrepriser, prosjekter og utbyggere stiller. Samarbeidsmodellen setter aktiv verdibygging i system via økt samspill og åpenhet i alle faser som hovedmål.

JOBB I HENT?

Med en fortsatt økende vekst og stadig økende ordrereserve ser HENT nå etter dyktige og erfarne prosjekteringsledere, erfarne anleggs-, og prosjektledere samt HMSK-ledere til flere av landets største byer hvor vi er i gang med omfattende og krevende prosjekter.