Skip to main content

HENT Totalverdi er HENT sitt konsept for samspill i byggebransjen. Konseptet er utviklet med bakgrunn i de krav som moderne entrepriser, prosjekter og utbyggere stiller. Samarbeidsmodellen setter aktiv verdibygging i system via økt samspill og åpenhet i alle faser som hovedmål.

Den mest bærekraftige kvadratmeteren vi planlegger – er den vi ikke bygger.

HENT er aktivt opptatt av å ta helhetsansvar. Enten dette gjelder for de enkelte medarbeidere, prosjekter eller prosesser så vil vi til enhver tid søke å ta ansvar. I kraft av vår rolle som både samfunnsaktør, prosjektskaper og totalentreprenør forplikter vi for en helhetlig tenkning og utførelse. Vår tilnærming skal derfor prioritere det bærekraftige og våre bidrag skal understøtte de bærekraftige løsningene i prosjekt og på selskapsnivå.

Nyheter

Organisasjon

HENT har sitt hovedkontor i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Horten, Hønefoss, Brumunddal, Ålesund og Bodø. HENT Sverige AB har kontor i Stockholm og Malmö. HENT Danmark A/S ble etablert i 2017 med kontor i København. Vi har levert en rekke store byggeprosjekter til både offentlige og private utbyggere over hele landet. HENT har gjennomført mange store samspillsprosjekter og utviklet en egen gjennomføringsmodell for disse kalt “HENT Totalverdi”.

Årsrapport

Konsernregnskapet (HENT Invest I) inkluderer all aktivitet på våre avdelingskontor i Norge og våre selskap i Norden. Konsernregnskapet for 2019 viser en omsetning på 8,8 milliarder, som er en oppgang fra 2018 på 11 %. Resultat før skatt i 2019 ble 28 millioner mot 154 millioner i 2018. Det forventes noe vekst i omsetningen fra 2019 til 2020. I tillegg hadde vi pr. 31.12.19 en ordrereserve på NOK 15 milliarder mot NOK 13,4 milliarder ved utgangen av 2018.

Jobbe i HENT?

Med en fortsatt økende vekst og stadig økende ordrereserve ser HENT nå etter dyktige og erfarne prosjekteringsledere, erfarne anleggs-, og prosjektledere samt HMS-ledere til flere av landets største byer hvor vi er i gang med omfattende og krevende prosjekter.