Skip to main content

Nordre Follo kommune og HENT AS har inngått samspillsavtale om å utvikle Ski vest ungdomsskole. Forprosjektfasen varer frem til sommeren 2022, og sammen med samspillsorganisasjonen skal HENT utarbeide tegninger, beskrivelser, fremdriftsplan, og målpris for prosjektet.

Foto: Nordre Follo kommune. Fra venstre: prosjektleder Rebecca Celine Høynes, virksomhetsleder bygg Aud Val, kommunedirektør Øyvind Henriksen, utvalgsleder Camilla Hille, ordfører Hanne Opdan, konserndirektør for kalkulasjon og innkjøp HENT, Jon Wefald, prosjektleder og prosjektutvikler HENT, Bernt Gåsland.

– Vi er stolte, og ydmyke for oppdraget vi har fått av Nordre Follo kommune. Prosjektet passer meget godt inn i HENT sin portefølje av samspillsprosjekt, og vi gleder oss til å vise at dette er den rette kontraktsformen for et slikt oppdrag, sier konserndirektør for kalkulasjon og innkjøp, Jon Wefald.

Bærekraftig skole med plass til 720 elever
Skolen er planlagt som en ny 8-parallell med plass til 720 elever og 90 ansatte. Den har et omfang på ca 9 000 m2 og kommunen har satt flere klima- og miljømål for skolen. Skolebygget skal blant annet ha passivhusstandard og 35 % klimagassreduksjon. Byggeprosessen skal ha fokus på sirkulærøkonomi og byggeplassen skal være fossilfri.

– Vi er godt i gang med forprosjektet og gleder oss til det videre samarbeidet med kommunen og den dyktige samspillsorganisasjonen vi har fått på plass. Vi har med oss Arkitema Architects som har lang erfaring med å utvikle skoler på denne måten, forteller prosjektleder og prosjektutvikler i HENT, Bernt Gåsland.

Løser kapasitetsutfordringene
Skolekapasiteten i kommunen er sprengt, og i dag må både elever på ungdomsskolen og barnetrinnet bruke paviljonger. Med økende elevtall og flere store utbyggeringer på vei, vil også plassbehovet øke fremover. Den nye ungdomsskolen er ifølge kommunen nøkkelen til utviklingen av Ski sentrum.

Forprosjektet og planene blir lagt frem for politisk behandling høsten 2022. Byggestart er planlagt våren 2023 og ferdigstillelse senest til skolestart 2025.

Fakta Ski vest ungdomsskole

Byggherre: Nordre Follo kommune
Årstall: 2021 – 2024
Innhold: ny 8-parallell skole med plass til 720 elever og 90 ansatte.
Entreprise: Totalentreprise med samspill
Omfang: ca. 9.000 m2
Arkitekt: Arkitema Architects
Sted: Ski
Bærekraft: passivhusstandard, 35% klimagassreduksjon, fokus på sirkulærøkonomi og fossilfri byggeplass.