Skip to main content

Sammen med Rælingen kommune er HENT tildelt Anskaffelsesprisen 2021. Prisen deles ut til et samarbeid og en anskaffelsesprosess som har gitt spesielt gode effekter for oppdragsgiveren, brukerne og leverandøren. I år mente Direktoratet for forvaltning og økonomistyring at arbeidet vi har gjort med nye Fjerdingby skole er best i klassen.

Foto: Rælingen kommune. Bilde fra venstre: Prosjektlederassistent Lin Zhou og eiendomssjef Terje Dalgård i Rælingen kommune, prosjektleder i HENT Aleksander Harstad, avdelingsleder for byggeprosjekter i Rælingen kommune Per Hellevik Carlsson, ordfører Ståle Grøtte og prosjektleder for byggeprosjektet nye Fjerdingby skole i Rælingen kommune Nils Øyvind Bø

Nye Fjerdingby skole er Norges første skole som bygges som BVP-prosjekt. BVP står for Best Value Procurement og er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon.

– Vi har med stor interesse fulgt den positive utviklingen innen offentlige innkjøp i mange år, med stadig mer fokus på samspill. Både som samarbeidsform og som konkurranse-element hvor leverandørens evne og tidligere prestasjoner tillegges stor vekt. Vi har spisset oss inn mot dette, og setter veldig stor pris på denne anerkjennelsen. Anskaffelsesprisen 2021 bekrefter at Rælingen er en nytenkende og profesjonell innkjøper og at vi fyller rollen som ekspert på skolebygg, sier prosjektsjef i HENT, Hans Magnus Haug.

Gode på mål, brukerbehov, markedsdialog og bærekraft
Fra juryen får prosjektet skryt for tydelige mål, god markedsdialog og tilretteleggingen med å løse byggherrens behov. Juryen trekker frem at prosjektet har jobbet godt med rolleavklaring, har gode rutiner for håndtering av utfordringer, og jevn oppfølging av dette i prosjektets samarbeidsmøter.

Bærekraft er også sentralt i begrunnelsen. Juryen trekker frem at prosjektet har jobbet godt med seriøsitetsbestemmelser for å motvirke arbeidslivskriminalitet, har en innovativ løsning for energisentral og gode løsninger som ivaretar mest mulig av vegetasjonen rundt byggene. De fremhever også hvordan prosjektet har løst kravene til universell utforming, både inne og ute, og at vi har lagt til rette for utendørs undervisning.

Foto: Rælingen kommune. Bilde fra venstre: Prosjektleder Nils Øyvind Bø i Rælingen kommune, prosjektsjef Hans Magnus Haug i HENT og fra Rælingen kommune avdelingsleder Per Hellevik Carlsson og eiendomssjef Terje Dalgård.

Nominert sammen med smittesporingsappen
Anskaffelsesprisen deles ut til et samarbeid og en anskaffelsesprosess for en vare eller tjeneste som har gitt spesielt gode effekter for oppdragsgiveren, brukerne og leverandøren. Det er Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som står bak prisen. Prisen ble delt ut på Anskaffelseskonferansen 23. november 2021. Nye Fjerdingby skole var en av to nominerte, og det andre prosjektet var samarbeidet mellom Folkehelseinstituttet og Netcompany om utvikling av smittesporingsappen.