Skip to main content

5 år etter at HENT AS etablerte seg i Sverige med datterselskapet HENT Sverige AB, selger HENT AS selskapet. Sammen med Vestia Construction Group vil tidligere HENT Sverige AB bli en del av det nyetablerte Svensk Samverkansentreprenad Aktiebolag (SSEA) Group. Det nye konsernet vil bli en del av Ratos under forretningsområdet Construction & Services.

– Planen har fra starten av vært å utvikle HENT Sverige AB til et selvstendig svensk selskap, sier konsernsjef i HENT AS Jan Jahren. -Vi har siden etableringen i 2016 bygd selskapet gradvis opp til en omsetning som i år vil bli ca NOK 1,5 milliarder i det svenske markedet. Vi har med hjelp av kompetanse og kapasitet fra morselskapet HENT AS, etablert en solid svensk organisasjon.

I løpet av 2021 har Vestia Construction Group blitt en del av Ratos-porteføljen. Det var derfor naturlig at Ratos i lys av dette oppkjøpet og i tett dialog med HENT AS, så på nye konstellasjoner for ytterligere å styrke posisjonen i det svenske markedet. Etableringen av Svensk Samverkansentreprenad Aktiebolag (SSEA Group AB) er resultatet av denne prosessen. Ved å samle Vestia Construction Group og HENT Sverige AB skapes nå en ny og forsterket byggentreprenør i Sverige. Prosessen forventes sluttført i løpet av desember 2021.

Samspill og partnering utgjør en økende andel av kontraktene i byggebransjen. Dette er på alle måter en positiv trend til beste for alle parter i et byggeprosjekt. HENT AS, HENT Sverige AB og Vestia har allerede lang erfaring med denne type kontrakter, og den nyetablerte SSEA Group AB vil ha et prioritert fokus på kontraktsformen.

Gjennom de siste 5 årene har HENT Sverige AB bygd sterke relasjoner til viktige kunder og leverandører. Disse vil selvfølgelig bli ivaretatt på samme måte gjennom det nye selskapet, samtidig som forholdene nå er lagt til rette for ytterligere attraktivitet i markedet.

– HENT AS konsentrerer nå sin virksomhet i all hovedsak til Norge, men vil fortsatt se på Sverige som et attraktivt marked sammen med SSEA Group. I tillegg vil vi fortsatt følge opp norske relasjoner som har planer for prosjekter i Sverige, sier Jahren.