Skip to main content

Ved siste årsskiftet inngikk FREYR Battery (FREYR) avtale med Rambøll og HENT om en samhandlingsfase 1. Dette har vært en forberedende øvelse for å framskaffe premissene for en kontrakt om prosjektering og bygging.

I dag har partene inngått en slik kontrakt som betyr at realiseringen av den første gigafabrikken iverksettes. HENT vil ha ansvaret for planlegging, prosjektadministrasjon og bygging av den første batterifabrikken med et bygningsareal på 120 000 kvm.

– Dette er en stor milepæl for oss. Med HENT ved roret er vi nå godt posisjonert for å bygge Giga Arctic, vår første fullskala batterifabrikk. Vi valgte HENT på grunn av deres solide erfaring med utvikling og bygging av store komplekse bygg, i tillegg tilden erfaring og samhandlingsvilje vi har opplevd i forprosjektet, sier Einar Kilde, konserndirektør prosjekt og utbygging i FREYR. – Videre vil jeg framheve HENT sin tydelige prioritering av HMS og bærekraftige løsninger. Dette korresponderer med FREYRs prioriteringer.

– Vi er svært tilfreds og stolte over å ha gjennomført en fase 1 som nå gjør at vi også får oppdraget med å realisere den første Giga Arctic batterifabrikken til FREYR, sier konsernsjefen i HENT Jan K. Jahren. –Dette er en anerkjennelse av selskapets kompetanse på samhandlingsentrepriser. En entrepriseform som stadig flere ser verdien av. Med denne kontrakten har vi nok en gang dokumentert at vi er i spiss på denne type entrepriser.

– Gjennom fase 1 har vi blitt kjent med en byggherre som tydelig setterbærekraft i sentrum. Vi er svært fornøyd med at FREYR samtidig gir oss anerkjennelse for det samme. Vi er både ydmyke og stolte for å være med på starten av en ny industriell satsing i Norge, understreker Jahren.

Giga Arctic-prosjektet i Mo i Rana er planlagt med en årligproduksjonskapasitet på 29 GWh. Grunnarbeidene for Giga Arctic er i gang inne i Mo Industripark (MIP).