Skip to main content

Ombyggingen av Ålesund sjukehus skal sikre innbyggerne et bredere og mer moderne helsetilbud.

Moderniseringen av Ålesund sjukehus øker kapasiteten og gir innbyggerne i kommunen et nytt akuttmottak, en ny intensivavdeling og moderne operasjonsstuer.

HENT AS har vært etablert i Ålesund i 15 år og prosjektet er en viktig del av den videre satsningen i regionen.

Bygger og moderniserer norske sykehus
Ålesund sjukehus åpnet allerede i 1971 og dagens lokaler har behov for modernisering og utvidelser. I takt med økende folkevekst i regionen er det avgjørende å legge til rette for at alle får tilgang på optimale og moderne helsetjenester.

Det er totalentreprenøren HENT AS som har fått oppdraget med å utvikle og prosjektere sykehusets nye akuttmottak, intensivavdeling og operasjonsstuer. Gjennom sine over 40 år i byggebransjen, har HENT AS etablert en bred og solid erfaring innen prosjektering og oppføring av norske sykehus.

Fra venstre: Sigve Hodneland, Regiondirektør Vestlandet HENT AS og Øyvind Bakke, Adm.dir Helse Møre og Romsdal HF.

– Vi er utrolig takknemlige for tilliten, sier Sigve Hodneland, regiondirektør Vestlandet i HENT.
– Sykehusbygg er komplekse byggeprosjekter som stiller store krav til planlegging og utførelse. HENT bygger flere av Norges sykehus akkurat nå og vi ser frem til å bidra til å gi pasienter og ansatte et mer modernisert helsetilbud i regionen.

HENT AS vinner anbudet sammen med samarbeidspartnerne Nordic Office of Architecture og Sweco, som henholdsvis arkitekter og rådgivende ingeniører:

– Samarbeidet med Nordic og Sweco har vært svært godt gjennom konkurransefasen, så nå ser vi frem til prosjektoppstart, sier Hodneland. – Å vinne dette anbudet forteller oss at HENT har verdifull kunnskap innen sykehusbygg og at vi tilfører bransjen viktig kompetanse.

– Det har vært viktig for oss å få inn en entreprenør med riktig kompetanse og erfaring for å håndtere størrelsen og kompleksiteten i prosjektet, sier Jan Gunnar Sølberg, prosjektleder i Sykehusbygg. –  Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med samspill. Erfaring med denne entrepriseformen har også vært viktig for oss i evalueringen.

Et spennende og meningsfylt prosjekt
Byggherre er Helse Møre og Romsdal HF. De er representert av Sykehusbygg HF og samspillsfasen har oppstart i løpet av januar. Som totalentreprenør skal HENT AS blant annet bidra til å sikre byggbarhet og legge til rette for at arbeidene går sømløst når prosjektet etter hvert går over i gjennomføringsfasen.

– HENT har tilbudt et meget godt team, som har lang erfaring med store og kompliserte rehabiliteringsprosjekter, samt gjennomføringsmodeller med samspill, sier Sølberg. – Vi er sikre på at HENT har den kompetansen og gjennomføringsevnen vi trenger, og ser fram til å komme i gang med samarbeidet.

Arbeidene med samspillsfasen er planlagt ferdigstilt til sommeren 2023.

– Prosjektet innbefatter utviklingen av 4000 kvadratmeter nybygg og 5000 kvadratmeter ombygging, forklarer Hodneland. – Spesielt for prosjektet er at byggefasen vil foregå samtidig som sykehuset er i full drift. Vi opplever det som et spennende og meningsfullt prosjekt. Det er flere utfordringer som krever god planlegging og prosjektering. Ved å gjennomgå en samspillsfase sammen med byggherre, brukere og de prosjekterende, har vi alle forutsetninger for å komme frem til optimaliserte løsninger.