Skip to main content

HENT er valgt av Statsbygg som totalentreprenør i samhandling for et av Norges mest unike prosjekter: Norsk havteknologisenter Fløy B.

Det er HENT som skal bygge det 300 meter lange Bassengbygget hvor NTNU og SINTEF skal drive med utdanning samt test- og forskningsarbeid innen marinteknikk:

– Vi er svært stolte over å bli tildelt denne kontrakten, sier Jan K. Jahren, konsernsjef i HENT. –Anlegget blir verdensledende innen sitt felt og kontrakten representerer en viktig anerkjennelse for HENT. Det er ekstra spesielt å få være med på å bidra til byens utvikling på denne måten, for en totalentreprenør med sitt opphav fra- og hovedsete i Trondheim. Norsk havteknologisenter blir et viktig bygg for Norge og vi ser frem til å komme i gang med samhandlingen og skape et godt grunnlag for selve gjennomføringen.

– Vi har vektlagt å få med oss en entreprenør som er god på samhandling og har erfaring fra komplekse byggeprosjekter, og ikke minst kan vise til det beste forholdet mellom pris og kvalitet, sier prosjektleder Simen Bakken i Statsbygg.

Illustrasjon: LINK Arkitektur

Begynner med samhandlingsfase
HENT og Statsbygg går nå i gang med en samhandlingsfase frem mot planlagt oppstart på byggeplass i overgangen mellom første og andre kvartal i 2024. Det nye havteknologisenteret skal etter planen stå ferdig i løpet av 2027. Når senteret står ferdig vil det være en viktig bidragsyter til grønn omstilling og være med på å sikre Norges posisjon som en ledende havnasjon gjennom utvikling og omstilling av havnæringen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Bassengbygget på Tyholt blir omkring 25 000 kvm og vil strekke seg rundt 300 meter i lengden. Bygget skal romme en rekke fasiliteter som kontorplasser, møterom og parkeringskjeller samt verkstedene og våtromslaboratoriene som skal huse de to bassengene. Samarbeid med leverandører av utstyr til blant annet bassenglaboratoriene blir en viktig del av samhandlingsfasen.

– Dette er et komplekst bygg som krever nøyaktighet og godt samarbeid under samhandlingsprosessen så vel som under gjennomføringsfasen, sier Thomas Grøttvik, konserndirektør for prosjektgjennomføring i HENT. – Vi ser frem til godt samarbeid med både Statsbygg og leverandører for å sikre at vi sammen kommer frem til et kvalitetssikret grunnlag for gjennomføringen.