Skip to main content
Foto: Irene Måsøval, etatsdirektør i Fornebubanen og Jon Wefald, konserndirektør i HENT AS signerer kontrakten for de to nye T-banestasjonene på Fornebu.

Fornebubanen og HENT AS har signert kontrakt for bygging av de to stasjonene Fornebuporten og Flytårnet. Kontrakten har en estimert verdi på 1, 67 milliarder kroner og er den første rene stasjonskontrakten på Fornebubanen.

 

– Det blir spennende å gå i gang med den første rene stasjonskontrakten som markerer en ny fase i utbyggingen. Vi ser frem til å realisere visjonen om en moderne og effektiv transportløsning for Stor-Oslo, hvor stasjonene utgjør synlige og viktige elementer i T-banesystemet. Stasjonene på Fornebu er først ut, og vi er i rute med tanke på fremdrift og ferdigstillelse av Fornebubanen i 2029. HENT leverte det beste tilbudet basert på pris, miljø og kvalitet, og vi ser frem til givende samhandling med et godt team, sier direktør Irene Måsøval i Fornebubanen.

Oppdraget innebærer byggingen av to T-banestasjoner langs traseen på Fornebu, og består av betong- og plattformarbeid, adkomstbygg og tekniske installasjoner som rulletrapper, heiser og tekniske rom. Noe utomhusarbeider og grøntanlegg er også inkludert i kontrakten.

– Signeringen av Fornebuporten og Flytårnet stasjon er en viktig milepæl for HENT. Vi har jobbet lenge med prosjektet og har med oss flere gode erfaringer fra lignende prosjekter i grensesnittet mot anlegg. Prosjektet byr på flere utfordringer med tanke på planarbeid og operativ gjennomføring kombinert med komplekse byggkonstruksjoner, strenge kvalitetskrav og ambisiøse miljøkrav. Vi takker Fornebubanen for tillitten, ser frem til et godt samarbeid i årene fremover og gleder oss til oppstart, sier konserndirektør i HENT AS, Jon Wefald.

Arbeidene settes i gang i september i år, med mekanisk overtakelse og ferdigstillelse i 2027.