Livsvitenskapsbygget

Byggherre
Statsbygg

Årstall
2018 – 2025

Omfang
70.000 m2

Sted
Oslo