Skip to main content

HENT Totalverdi er HENT sitt konsept for samspill i byggebransjen. Konseptet er utviklet med bakgrunn i de krav som moderne entrepriser, prosjekter og utbyggere stiller. Samarbeidsmodellen setter aktiv verdibygging i system via økt samspill og åpenhet i alle faser som hovedmål.

Den mest bærekraftige kvadratmeteren vi planlegger – er den vi ikke bygger.

HENT er aktivt opptatt av å ta helhetsansvar. Enten dette gjelder for de enkelte medarbeidere, prosjekter eller prosesser så vil vi til enhver tid søke å ta ansvar. I kraft av vår rolle som både samfunnsaktør, prosjektskaper og totalentreprenør forplikter vi for en helhetlig tenkning og utførelse. Vår tilnærming skal derfor prioritere det bærekraftige og våre bidrag skal understøtte de bærekraftige løsningene i prosjekt og på selskapsnivå.

Nyheter

Organisasjon

HENT AS er en av Norges største totalentreprenører og prosjektutviklere. Siden vår oppstart i 1980 har HENT levert en rekke, store byggeprosjekter til både offentlige og private utbyggere i Norge, Sverige, Danmark og Finland. HENT gjennomfører store samspillsprosjekter og gjennom vår samarbeidsmodell setter vi aktiv verdibygging i system via økt samspill og åpenhet i alle faser.

Årsrapport

Konsernregnskapet for HENT AS viser en omsetning på 9,5 milliarder for 2023 mot 7,6 milliarder i 2022.
Driftsresultatet (EBIT) ble 522 mill for 2023 mot
207 mill i 2022.

Ordrereserven pr 31.12.23 var på 15,8 milliarder.

Jobbe i HENT?

Med en fortsatt økende vekst og stadig økende ordrereserve ser HENT nå etter dyktige og erfarne prosjekteringsledere, erfarne anleggs-, og prosjektledere samt HMS-ledere til flere av landets største byer hvor vi er i gang med omfattende og krevende prosjekter.