I vår roll som projektutvecklare, totalentreprenör och samhällsaktör tar vi vår belastning på miljön på största allvar. I såväl våra projekt som i hela verksamheten arbetar vi målmedvetet med att förbättra hur vi bidrar till en hållbar utveckling.

 

Vi vet att tiden är knapp och vi ser redan nu vilken effekt dagens levnadssätt har på miljön. Skal vi nå en värld i balans och ett samhälle som inte lever på bekostnad av framtida generationer, krävs det att vi tar vårt fulla ansvar i dag.
Vårt svar på detta stavas HENT Future.

Läs HENT hållbarhetsrapport 2019

Världens högsta träbyggnad

Mjøstårnet

52 % reduktion i koldioxidutsläpp

Media City Bergen

Miljöbyggnad Silver

SARA – Skellefteå Kulturhus och hotell

Hållbart byggande

Gimse skola

Lambertseter Vårdhem

Hurum Vårdhem

UiO Livsvetenskapsbyggnad

UiO Livsvitenskapsbygget – innredning

Drottning Ingrids Trädgård

Miljöeffektiv Byggarbetsplats

Byggbranschen idag har gedigen erfarenhet och kunskap kring att certifiera den färdiga byggnaden, men väldigt lite fokus läggs på själva produktionstiden. Det vill vi ändra på! Därför har vi infört HENT Miljöeffektiv Byggarbetsplats som grundkrav för samtliga nystartade projekt i Sverige.

HENT Miljöeffektiv Byggarbetsplats är ett egenutvecklat certifieringssystem som lägger fokus på miljöfrågor under själva byggproduktionen. Det omfattar allt från minimering av avfall, energieffektiv belysning, tomgångskörning, material- och kemikaliekrav, energieffektiv bodetablering och återanvändning av provisoriskt material. Det behandlar även projektmedlemmarnas beteende, såsom cykelpendling, kollektivtrafik samåkning till och från projektet, laddplats för elbilar och användning av engångsartiklar. Certifieringen belyser även vilken typ av energikälla som används för tillfällig byggvärme, vilket typ av elavtal som projektet har och en rad olika energismarta lösningar. Certifieringen uppmuntrar även projektdeltagarna till att komma på egna innovativa lösningar, allt för att bidra till en hållbar utveckling inom byggbranschen.

Betygsskalan går från A-F, där E är godkänd nivå.