I vår roll som projektutvecklare, totalentreprenör och samhälls-aktör tar vi vår påverkan på miljön på största allvar. Hållbarhet är något som genomsyrar alla delar av vår verksamhet och vi arbetar målmedvetet för att bidra till en hållbar utveckling.

HENT Future är vårt koncept där vi samlar all vår kunskap och erfarenhet inom hållbart byggande. Konceptet tar grund i de tre delarna av hållbar utveckling – social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, och visar på hur vår verksamhet bidrar till alla dessa delar. Det omfattar allt från kvalitetsarbete, arbetsmiljö, etiska riktlinjer, energieffektivt byggande, klimatreduktion, miljöcertifieringar, sunda material- och kemikalieval, minskning av avfall och resurseffektivisering till miljöeffektiva byggarbetsplatser.

Vi är stolta över att ha levererat årets BREEAM-projekt år 2020, med kontorsprojektet Foajén i Malmö. Det var även Sveriges andra WELL-certifierade projekt, där hälsa och välmående sätts i fokus. Även att Danderyds Nya Akutmottagning nominerades till årets Miljöbyggnad år 2019. Vi är även stolta över att samtliga våra byggprojekt arbetar enligt vår egenutvecklade arbetsplatscertifiering, Miljöeffektiv byggarbetsplats. Vi är även världsledande inom träbyggnad, där vi har uppfört världens högsta trähus, Mjøstårnet (Brumunddal, Norge). Vi är även stolta att få förverkliga värdens näst högsta trähus, Sara Kulturhus i Skellefteå.

Hållbarhetsrapport 2020

Årets BREEAM-projekt 2020

Samt BREEAM Excellent, WELL Gold

Foajén

52 % reduktion i koldioxidutsläpp

Media City Bergen

Miljöbyggnad GULD

SARA – Skellefteå Kulturhus och hotell

Den mest hållbara kvadratmetern vi planerar - är den vi inte bygger.

HENT är aktivt engagerad i att ta det övergripande ansvaret. Oavsett om detta gäller enskilda anställda, projekt eller processer, kommer vi alltid att försöka ta ansvar. Tack vare vår roll som både en samhällsaktör, projektskapare och totalentreprenör åtar vi oss ett helhetstänkande och genomförande. Vår strategi måste därför prioritera det hållbara och våra bidrag kommer att stödja hållbara lösningar på projekt- och företagsnivå.

Miljöeffektiv Byggarbetsplats

Byggbranschen idag har gedigen erfarenhet och kunskap kring att certifiera den färdiga byggnaden, men väldigt lite fokus läggs på själva produktionstiden. Det vill vi ändra på! Därför har vi infört HENT Miljöeffektiv Byggarbetsplats som grundkrav för samtliga nystartade projekt i Sverige.

HENT Miljöeffektiv Byggarbetsplats är ett egenutvecklat certifieringssystem som lägger fokus på miljöfrågor under själva byggproduktionen. Det omfattar allt från minimering av avfall, energieffektiv belysning, tomgångskörning, material- och kemikaliekrav, energieffektiv bodetablering och återanvändning av provisoriskt material. Det behandlar även projektmedlemmarnas beteende, såsom cykelpendling, kollektivtrafik samåkning till och från projektet, laddplats för elbilar och användning av engångsartiklar. Certifieringen belyser även vilken typ av energikälla som används för tillfällig byggvärme, vilket typ av elavtal som projektet har och en rad olika energismarta lösningar. Certifieringen uppmuntrar även projektdeltagarna till att komma på egna innovativa lösningar, allt för att bidra till en hållbar utveckling inom byggbranschen.

Betygsskalan går från A-F, där E är godkänd nivå.

 

Hållbart byggande

Gimse skola

Lambertseter Vårdhem

Hurum Vårdhem

UiO Livsvetenskapsbyggnad

UiO Livsvitenskapsbygget – innredning

Drottning Ingrids Trädgård