I vår roll som projektutvecklare, totalentreprenör och samhällsaktör tar vi vår påverkan på miljön på största allvar. Hållbarhet är något som genomsyrar alla delar av vår verksamhet och vi arbetar målmedvetet för att bidra till en hållbar utveckling.

Vi är stolta över att ha levererat årets BREEAM-projekt år 2020. Kontorsprojektet Foajén i Malmö var även ett av Sveriges första WELL-certifierade projekt, där hälsa och välmående sattes i fokus. År 2019 nominerades vi till årets Miljöbyggnad, med Danderyds Nya Akutmottagning. Vi är även världsledande inom träbyggnad, med världens högsta trähus, Mjøstårnet (Brumunddal, Norge) i vår portfölj. Vi är även stolta att ha fått förverkliga värdens näst högsta trähus, Sara Kulturhus i Skellefteå.

HENT Future

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete omfattar allt från kvalitetsarbete, arbetsmiljö, etiska riktlinjer, energieffektivt byggande, klimatreduktion, miljöcertifieringar, sunda material- och kemikalieval, minskning av avfall och resurseffektivisering till miljöeffektiva byggarbetsplatser.

Vårt samlade koncept

HENT Future är vårt koncept där vi samlar all vår kunskap och erfarenhet inom hållbart byggande. Konceptet tar grund i de tre delarna av hållbar utveckling – social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, och visar på hur vår verksamhet bidrar till alla dessa delar.

Hållbarhetspolicy
Hållbarhetsrapport 2020

De tre delarna av hållbarhet

SOCIAL HÅLLBARHET

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

EKONOMISK HÅLLBARHET

De sociala delarna av HENT Future samlar olika initiativ och lösningar som rör säkerhet, hälsa och arbetsmiljö. Det har ett fokus på att både förebygga ohälsa och skador samt säkerställa goda arbetsförhållanden för HENTs anställda och samtliga som befinner sig på våra arbetsplatser.

De miljömässiga delarna av HENT Future samlar olika miljöaspekter och lösningar som rör hållbart byggande. Det har ett fokus i att bevara, skydda och främja en god natur och miljö, både under byggproduktion och för den färdiga byggnadens användningsskede.

De ekonomiska delarna av HENT Future samlar processer och lösningar som skapar god ekonomi för såväl vår egen verksamhet, våra samarbetspartners och samhället i stort. Det har ett fokus på att ha en god kvalitet, effektiva processer och ett etiskt förhållningssätt.

Visselblåsning

Etiska överträdelser

Det är viktigt för HENT som bolag och byggbranschen som helhet att eventuella etiska överträdelser rapporteras direkt. Här har du en viktig roll att slå larm om du ser ett något som du misstänker inte är i enlighet med våra etiska riktlinjer. På så sätt får vi information om vad som sker i vår verksamhet och kan sätta in åtgärder för att samma händelse inte ska upprepas igen.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta HENT om du ser ett felaktigt beteende eller agerande. Önskar du att kontakta oss anonymt kan du göra det via vår kanal för visselblåsning. Denna tjänst hanteras av en extern part, Mitt Varsel, för att garantera din anonymitet.

Gör en anmälan

Årets BREEAM-projekt 2020

Samt BREEAM Excellent, WELL Gold

Foajén

52 % reduktion i koldioxidutsläpp

Media City Bergen

Miljöbyggnad GULD

SARA – Skellefteå Kulturhus och hotell

Våra hållbara referensprojekt

Nardobakken 3

Gimse skola

Lambertseter Vårdhem

Hurum Vårdhem

UiO Livsvetenskapsbyggnad

UiO Livsvitenskapsbygget – innredning