skip to Main Content

MILJÖ OCH KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Vägen mot lågutsläppssamhället 2050 har redan börjat, och förväntningar och krav från kunder och andra intressenter ökar ständigt inom miljö. Detta upplever vi i och med ökade kundkrav för byggandet, en ökad andel anbud med miljöprofil eller krav på miljöcertifiering.
Fokus på utsläppsminskning har också ökat på byggarbetsplatser med koncept som fossilfria byggplatser, där allt fler byggmaskiner och utrustning blir elektriska och använder biobränslen eller annan förnybar energi.
HENT ser positivt på dessa förändringar och kundkrav. Vi kommer att vara en ledande aktör som utvecklar och bygger hållbara byggnader och utmanar branschen. HENT kartlägger och identifierar vilken del av vår verksamhet som påverkar miljön, direkt och indirekt.
Specifika åtgärder följs upp och resultaten mäts.

HÅLLBART BYGGANDE

En ständigt ökad andel av våra projekt är gröna. Flera av våra pågående projekt är miljöcertifierade och trenden visar på en ökad miljömedvetenhet hos våra kunder. Medvetna kunder utmanar oss att öka byggnadens miljöprestanda, vilket hjälper oss att lyfta branschen.

AVFALL

Under många år har det varit fokus på sorteringsgraden av avfall i branschen och i lika många år har HENT haft en intern målsättning om 85% sortering. Det senaste åren har man sett närmare på de stora potential som ligger inom avfallsminskning och cirkulär ekonomi.

Här arbetar vi med lyfta avfallsminskande åtgärder i tidigare skede, detta har en mycket större effekt än att enbart fokusera på åtgärder på byggarbetsplatsen.

MILJÖEFFEKTIV BYGGARBETSPLATS

Miljöeffektiv byggarbetsplats är HENT’s egenutvecklade koncept som togs fram under 2012.
Målet är att minimera negativ miljöpåverkan och simulera till nyskapande åtgärder som bidrar till målsättningen att minska avfall, minska hälso- och miljöfarliga ämnen, minska av fossil energi samt effektivisera byggvärme och byggarbetsplatsbelysning. Vart efter marknaden förändras har minimumkraven för att uppnå certifiering blivit mer krävande. På så sätt uppnår vi kontinuerlig förbättring.

KLIMATBERÄKNING

För att kunna arbeta målmedvetet med minskning av utsläpp av växthusgaser från egen verksamhet utarbetar HENT en klimatberäkning. Modell för CO2-beräkningen är baserad på den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen).

Klimatberäkningen identifierar vilka direkta och indirekta utsläpp som är knutna till verksamheten vilket ger möjlighet att prioritera de åtgärder som ger störst effekt.