skip to Main Content

Bærekraft

Nye Fjerdingby skole bygges for Rælingen kommune, med mål om å bidra for å nå nasjonale og regionale klimamål om å redusere klimagassutslipp og energiforbruk. Gjennom BREEAM Very good sertifiserer HENT skolen med gode bærekraftige tiltak med mål om økt trivsel blant elever og lærere, som samtidig minker fotavtrykket til skolen og påvirkningen fra bygging. BVP-anbudet ga mulighet for et unikt samarbeid mellom kommunen og HENT, hvor en rekke tilleggsverdier ble utløst: nær nullenergibygg (nZEB), takterrasse og fossilfri byggeplass. Nye Fjerdingby skole blir et passivhus og nær nullenergibygg, som fører til at bygget blir utformet for ha lavest mulig energiforbruk. Disse målsetningene fordrer et spesielt fokus på optimalisering av et tett bygg med lavest mulig energibehov og høyest mulig energiproduksjon – innenfor fornuftige økonomiske rammer. Dette er blitt løst med et tett klimaskall, godt teknisk anlegg, solceller på tak, da i kombinasjon med høyeffektive energibrønner.

Back To Top