skip to Main Content

Foajén

Jernhusen ger genom ett samverkansavtal HENT i uppdrag att projektera och uppföra kontorsbyggnaden Foajén invid Malmö centralstation. Projektet genomförs som en totalentreprenad i samverkan, projekteringen inleds under hösten och byggnaden väntas stå klar vid årsskiftet 2019/2020.

Totalt kommer projektet att omfatta ca 12.000 kvadratmeter, huvudsakligen kontorsutrymmen, med butiker och allmänna utrymmen i markplan.

Projektet har en hög miljöprofil och skall certifieras enligt BREEAM-SE nivå Excellent.

Byggherre: Jernhusen Rallaren AB
Årtal: 2017 – 2019
Entreprenadform: Samverkan/totalentreprenad
Omfattning: 12.000 kvm
Arkitekt: FOJAB
Ort: Malmö

www.foajen.se