Media City Bergen

Byggherre

 • Lars Hillesgate 30
  Entra OPF

Årstall

 • 2014 – 2017

Entreprise

 • Samspill /
  Totalentreprise

Omfang

 • 45.000 m2

Arkitekt

 • MAD Arkitekter

Sted

 • Bergen

Bærekraftig bygg

 • BREEAM Very Good
 • LCC
 • Klimagassregnskap
 • Riving/miljøsanering
HENT og Entra inngikk en avtale i august 2014 om en optimaliseringsfase for å videreutvikle et forprosjekt til Media City Bergen. Optimaliseringsfasen ble utført i samarbeid med Entra, HENT, MAD AS, Rambøll og Sweco. HENT ledet utviklingsfasen i tett samarbeid med Entra og øvrige prosjekteringsgruppe. Gruppen samlokaliserte seg i egne lokaler i Bergen over en 3 mnd. periode. Samlokaliseringen ble en stor suksess, noe som også ble videreført i detaljprosjekteringsfasen og byggefasen. Målsetningen for denne fasen var å videreutvikle byggbare løsninger, innarbeide leietakernes kravspesifikasjoner, og avklare målpris for byggeprosjektet. En stor utfordring som ble løst i prosjektet var at det ble gjennomført midt i Bergen Sentrum med minimale riggområder rundt bygget, hovedveier og bygg i drift tett på prosjektet. Eiendommen fremstår som et signalbygg, og består i dag av ca. 45.000 kvm. Store deler av byggets bærekonstruksjon er gjenbruk av eksisterende konstruksjon, noe som er svært fordelaktig for byggets CO2 fotavtrykk. Det ble vektlagt å velge miljøriktige materialer med tanke på både ressursforbruk under produksjon og materialer som gir et godt innemiljø. Bygget er bygget etter standarden BREEAM Very Good. Det ble ikke utført jobb vedrørende grunnforhold og fundamentering, men vedrørende råbygg ble ca. 60 stk søyler karbonforsterket. Det samme ble dekkeforkanter mellom tårn 2 og 3. Tårn 1 og 3 ble bygget på i høyden og dette ble løst med stålforsterkning i noen etasjer.

Se flere prosjekter

Regjeringskvartalet D-blokka

Fjerdingby skole

Nardobakken 3

Lensvik skole