Media City Bergen

Byggherre

 • Lars Hillesgate 30
  Entra OPF

Årtal

 • 2014 – 2017

Entreprenadform

 • Samspill /
  Totalentreprise

Omfattning

 • 45.000 m2

Arkitekt

 • MAD Arkitekter

Ort

 • Bergen

Hållbart byggprojekt

 • BREEAM Very Good
 • LCC
 • Klimatkalkyl
 • Rivning/miljösanering

HENT och Entra tecknade i augusti 2014 ett avtal om projektutveckling för projektet Media City Bergen. Projektutvecklingen genomfördes i samarbete med Entra, HENT, MAD AS, Rambøll och Sweco. HENT ledde projektutvecklingsarbetet i nära samarbete med Entra och de andra projekteringsdisciplinerna. Projekteringsgruppen samlokaliserades i HENTs egna lokaler i Bergen, vilket visade sig vara en stor framgång. Målet var att utveckla byggbara lösningar, integrera hyresgästernas kravspecifikationer och förtydliga riktpriset för byggprojektet. En stor utmaning var projektets centrala läge mitt i Bergen centrum, med minimalt utrymme runt byggnaden, huvudvägar och byggnader i drift nära projektet. Stora delar av byggnadens befintliga konstruktioner återanvändes, vilket var en stor fördel för byggnadens CO2-avtryck. Det betonades att välja miljöanpassade material med avseende på både resursförbrukning under produktionen och material som ger en sund inomhusmiljö. Byggnaden är certifierad enligt BREEAM Very Good.

Se fler projekt

Regjeringskvartalet D-blokka

Fjerdingby skole

Nardobakken 3

Lensvik skole