UiO Livsvetenskapsbyggnad

Byggherre

 • Statsbygg

Årtal

 • 2018 – 2022

Entreprenadform

 • Samspill /
  Totalentreprise

Omfattning

 • 67.000 m2

Arkitekt

 • Ratio Arkitekter

Ort

 • Oslo, Norge

Hållbart byggprojekt

 • BREEAM Excellent
 • Passivhus
 • Klimatkalkyl
 • Fossilfri Byggarbetsplats

Norges statliga förvaltningsmyndighet Statsbyggs nya fastighet för forskning och undervisning vid universitetet i Oslo kommer att utgöra en signalbyggnad inom innovativa lösningar för hållbarhet. Byggnaden uppfyller Futurebuilts ambitiösa energikrav för “Near-Null Energy” och har en innovativ grön energiförsörjning. Det innefattar en byggnad på nästan 70 000 kWh med noggrant utarbetade energibesparande lösningar för klimatskal och tekniska anläggningar, för att minimera energibehovet så mycket som möjligt. Samtidigt har ett grundligt framarbetat koncept för energiförsörjning garanterat att energiproduktionen i byggnaden är så hög som möjligt. Detta har förutsatt en stor brunnspark som vid både energibrunnar och spillvärme från den lokala processindustrin ger särskilt hög COP under hela året. Solceller på taket säkerställer också att byggnaden har en elproduktion som både används lokalt och säljs tillbaka till elnätet.

Se fler projekt

Regjeringskvartalet D-blokka

Fjerdingby skole

Nardobakken 3

Lensvik skole