UiO Livsvitenskapsbygget – innredning

Byggherre

 • Statsbygg

Årstall

 • 2019 – 2026

Entreprise

 • Samspill /
  Totalentreprise

Omfang

 • 97.500 m2

Arkitekt

 • Ratio Arkitekter
 • Hille Melbye Arkitekter

Sted

 • Oslo

Bærekraftig bygg

 • BREEAM Excellent
 • Passivhus
 • Klimagassregnskap
 • Fossilfri byggeplass

Statsbyggs nye forsknings- og undervisingsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved Universitetet i Oslo blir et signalbygg innenfor innovative løsninger på bærekraft. Bygget skal innfri Futurebuilts ambisiøse energikrav på «Nesten-Nullenergi» og en utradisjonelt miljøvennlig energiforsyning. Dette innebærer et bygg på nesten 70 000 kWh med nøye utarbeidet energibesparende løsninger på klimaskall og teknisk anlegg for å begrense energibehovet mest mulig. Samtidig har et grundig gjennomarbeidet konsept for energiforsyning sørget for at energiproduksjonen i bygget er høyest mulig. Dette har forutsatt en stor brønnpark som både ved energibrønner og spillvarme fra lokal prosessindustri gir særs høy COP utover året. Solceller på tak sørger også for at bygget til enhver til har en strømproduksjon som både benyttes lokalt og eksporteres tilbake til nettet.

Se flere prosjekter

Regjeringskvartalet D-blokka

Fjerdingby skole

Nardobakken 3

Lensvik skole