Skip to main content

Entra ASA og HENT AS har signert avtale for utviklingen- og etableringen av tredje byggetrinn for storprosjektet i Holtermanns veg.

Etter et vellykket samarbeid under oppføringen av andre byggetrinn for samme prosjekt, har Entra valgt HENT som totalentreprenør for prosjektets siste fase.

Signalbygg i hjertet av kunnskapsaksen
I Holtermanns veg utvikler Entra fremtidens næringsområde og arbeidsplasser. Sentralt plassert i Trondheims kunnskapsakse reiser det seg to nye næringsbygg. Næringsbygget består av to sammensatte bygg, omtalt som høyblokken og lavblokken. Oppføringen av bygget er godt i gang og med sine 15 etasjer blir dette et signalbygg langs den travle innfartsåren til sentrum.

– Vi gleder oss over muligheten til å fortsette samarbeidet med Entra, sier Bjørnar Lund, direktør for kalkulasjon og innkjøp i HENT. – Prosjektet er ambisiøst og blir en viktig del av et nærings- og innovasjonsområde i sterk vekst.

NRK Trøndelag flytter inn som hovedleietaker når eiendommens tredje byggetrinn står ferdig i løpet av senhøsten 2025. Store deler av bygget vil bli et topp moderne mediehus når NRK flytter sitt hovedsete i Midt-Norge fra Tyholt til Holtermans veg.

Holtermanns veg byggetrinn 3
Foto: fra venstre Per Ola Ulseth, direktør for prosjektutvikling i Entra og Bjørnar Lund, direktør for kalkulasjon og innkjøp i HENT AS, under kontraktsignering.

Prosjektet omfatter kontor- og fellesarealer skreddersydd en digital og moderne arbeidshverdag med personalrestaurant, garderober, underjordisk garasjeanlegg for bil og sykkel, møterom, auditorium og resepsjon.

– Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med HENT i Holtermanns veg, og vi er derfor svært fornøyde med at vi kan videreføre samarbeidet også for det siste byggetrinnet. Holtermanns veg er et omfattende prosjekt som vi har jobbet med i en årrekke, og nå gleder vi oss til å se siste del av prosjektet ta form og bli ferdig, sier Per Ola Ulseth, direktør for prosjektutvikling i Entra.

Store miljøambisjoner
Byggherre Entra har høye miljøambisjoner, og byggene skal blant annet sertifiseres til BREEAM Excellent og energiklasse A. Bruk av fjernvarme under oppføring av bygget og en mest mulig fossilfri byggeplass er andre, viktige miljøtiltak.

– Det er alltid givende å jobbe med en byggherre som er både miljøambisiøs og som tar klimautfordringene på alvor, sier Tore Kvalen, produksjonssjef i HENT. – Vi er stolte over å være en del av prosjektet i Holtermanns veg og ser frem til å fortsette arbeidet på en grønnere byggeplass og levere et grønt og innovativt bygg.

Arbeidene på byggeplassen startet allerede i januar 2023 og har forventet overlevering i 2025.